Genealogie de Boer Zaanstreek WaterlandAfbeelding
Jan Klaasz Visser en NN
Man Jan Klaasz Visser

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vrouw NN

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 V Trijntje Jansd Visser

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Simon Pietersz Keijser
Afbeelding
Jacob Jansz en NN
Man Jacob Jansz

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vrouw NN

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 V NN Jacobsd

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 1670
    Begraven: 
    Partner: Gerrit Jacobsz Neelfloren
Afbeelding
Huijg van Eijk en NN
Man Huijg van Eijk

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vrouw NN

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 M Hendrik Huijgensz van Eijk

    Geboren: 1600
    Gedoopt: 
   Overleden: 1659
    Begraven: 
    Partner: Machtelgen Reijers
      Huw: 21-01-1629 - Barendrecht
Algemene notities: Man - Huijg van Eijk

Bron:
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT
VAN EIJCK UIT BARENDRECHT
door
K.J. Slijkerman

I. Huijg N.N., geb. naar schatting ca. 1575, leefde mogelijk in West-Barendrecht, tr. N.N. Een
Huyg Hendricks was op 26-4-1620 te Barendrecht getuige bij de doop van een kind van Huijg
Eewoutsz. en Beatrix Pieterse. Andere getuigen waren Maritge Jans, Andries Pieters, Willem
Hermans, Ichie Jacobs en Adriaentje Maertens. Was laatstgenoemde misschien de vrouw van
Huyg Hendricks? De onder I genoemde Huijg moet zonen Hendrick en Maerten hebben gehad;
deze zouden dan naar hun beider grootvaders vernoemd kunnen zijn.
Het verpondingskohier over Barendrecht uit 1632 3 maakt melding van een Huijch Heijndrick
Tijssen (onder: huysen aen dijck) en van een Huijch Pietersz. (onder: huijsen op de landen).
Vooralsnog valt het bij gebrek aan meer gegevens niet uit te maken of n van deze voornoemde
personen identiek was met de oudst bekende voorvader van dit geslacht. In de rechterlijke
archivalia van de Barendrechten (de oudste stukken van West-Barendrecht en Carnisse dateren
van 1612; die van Oost-Barendrecht van 1626) werden geen akten gevonden die van belang
lijken te zijn.

Waarschijnlijke kinderen:
1. Hendrick,
2. Maerten Huijgen, geb. naar schatting ca. 1605, j.g. van West-Barendrecht (1631), wednr.
van West-Barendrecht (1634), overl. na 1634, tr. le (3e gebod Barendrecht 20-4-) 1631
Jakemijntje (Jaquemijntge) Jacobs, j.d. van Barendrecht, overl. wellicht ald. 1632/34, tr.
2e (3e gebod Barendrecht 15-10- en bescheid geg.) 1634 Neeltge Claes., j.d. van Charlois.
De doopakte van Maerten en zijn eerste vrouw werd te Barendrecht niet gevonden
(doopregistratie is vanaf 1606 bewaard).
Maerten was op 16-12-1629 te Barendrecht doopgetuige voor een kind van Hendrick
Huijgen en zijn eerste vrouw aldaar op 5-9-1632. Maerten had in 1632 te Barendrecht
klaarblijkelijk geen onroerend goed in bezit. Zijn naam ontbreekt althans in het
verpondingscohier van 1632 3. Vr januari 1638 (nadien een hiaat tot 1655) heeft hij te
Barendrecht geen kinderen laten dopen. Mogelijk is hij na zijn tweede huwelijk elders
gaan wonen.
Afbeelding

Jan Jacobsz Timmer en NN
Man Jan Jacobsz Timmer

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vrouw NN

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 V Grietje Jansd Timmer

    Geboren: Ca 1668
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Pieter Pietersz Wals
      Huw: 10-11-1686 - Jisp2 V Trijntje Jansd Timmer

    Geboren: 
    Gedoopt: 24-09-1673 - Jisp
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Maarten Hendriksz van Emden
    Partner: Pieter Kemsz3 M Dirk Jansz Timmer

    Geboren: 
    Gedoopt: 14-03-1675 - Jisp
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Jacob Jansz Timmer

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Aaltje Klaasd Dood
      Huw: 09-07-1688 - Jisp5 V Anna Jansd Timmer

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Pieter van der Beek
      Huw: 22-04-1691 - Oudkarspel
Afbeelding
Simon Spek en NN
Man Simon Spek

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vrouw NN

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 M Jan Simonsz Spek

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Dirksd
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28-03-2018 met Legacy 8.0 van Millennia