Genealogie de Boer Zaanstreek WaterlandAfbeelding
Auwel Pietersz Prins en Anna Florisd Coen
Man Auwel Pietersz Prins

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vrouw Anna Florisd Coen

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Floris Klaasz Coen (      -      )
     Moeder: NN (      -      )
Kinderen
1 M Pieter Auwelsz Prins

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Maartje Meijndertsd Pelt
      Huw: 2-3-1680 - De Rijp2 V Aagje Auwelsd Prins

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Johannes Reelant
Algemene notities: Man - Auwel Pietersz Prins

Auwel Pietersz Prins, wonende in de Rijp aan de heerestraat bewesten de dam, schepen en vroedschap ald., waarsman (1670), wonende ald. in de heerestraat (RAA RA 6375), koopt op 28.4.1649 van Jan Claesz eertijds wonende in Assendelft thans in de Beemster een huis en erf in Assendelft benoorden de kerk dat werd bewoond door Willem Claesz broer van de verkoper belend ten noordoosten Claes Jacobsz en ten zuidwesten Niel Cornelisz en strekkende voorts van de wechsloot af tot de achtersloot, alsmede een stukje land genaamd aechte joncken ventgen groot omtrent een half morgen liggende achter Niel Jansz Kuijpers uit binnendelft belend ten noordoosten Jan Allertsz ten zuidwesten Dirck Willemsz erfgenamen ten zuidwesten Cleijn Jan en ten noordwesten Jan Allertsz, een stukje land genaamd het breetgen groot omtrent 124 roeden liggende mede achter Niel Jansz Kuijper uit belend ten noordoosten Jacob Claesz Jan Baerts erf ten noorwesten en zuidwesten de erfgenamen van Claes Huijberden en ten zuidoosten de reeff, een stukje land genaamd het omloopje groot 284 roeden liggende mede achter Niel Jansz Kuijper belend ten noordoosten Gerrit Heijnis erfgenamen ten zuidoosten Jacob Claes Jan Baerts erfgenamen ten zuidwesten Pieter Allertsz Coning en ten noordwesten t voornoemde breetgen (GAZ ORA 2009, fol. 139-140, z.d.), verkoopt op 18.3.1650 aan Pieter Allertsz Coninck een stuk land genaamd aecht joncken veentge in gerrit claes paulus weer groot 440 roeden belend ten noordoosten en noordwesten Jan Allerstz Coninck ten zuidoosten Maarijtgen Pieters weduwe en ten zuidwesten Claes Jacob Claes Jan Baerts (GAZ ORA 2009, fol. 190v, z.d.), verkoopt op 18.3.1650 aan Gerrit Jelisz een huis en erf belend ten noordoosten en zuidoosten Claes Jacob Claes Jan Baerts en zuidwesten Niel Cornelisz en ten noordwesten de weghsloot (GAZ ORA 2009, fol. 191 en 191v, z.d.), koopt op 14.6.1667 van Jan Jacobsz Router een stuk land groot ruim 2 agele aan de noordzijde van De Rijp (RAA RA 6375), koopt op 10.12.1672 van Cornelis Jacobsz Vermeulen een stuk land groot 8 agele 12 roeden 6 voet en 9 duim bezuiden en in de banne van De Rijp (RAA RA 6375), koopt op 6.2.1674 van de erfgenamen van Louris Melchers en Trijn Jasperts een stuk land groot 4 agele 14 roe in de banne van De Rijp nabij de gouw (RAA RA 6375), koopt op 26.1.1678 van de erfgenamen van Willem Paus en erf en hofstede beoosten de dam in De Rijp (RAA RA 6376), koopt op 23.3.1679 van Gerrit Claesz Bosch een stuk land groot 13 agele 12 roe in de oostervenne in de banne van De Rijp (RAA RA 6376), overl. voor 7.3.1681 (RAA RA 6376), otr. Beemster (nederd. geref.) 2.9.1645, tr. De Rijp (nederd. geref.) 22.3.1647 met Anna Floris Coen,dr. van Floris Claesz Coen

Afbeelding

Frans Jacobsz Roosterman en Elisabeth Coenen
Man Frans Jacobsz Roosterman

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jacob Fransz Roosterman (      -      )
     Moeder: NN (      -      )


    Huwelijk: 19-9-1627 - Medemblik

 Andere partner: NNVrouw Elisabeth Coenen

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 M Jacob Fransz Roostermans

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: NN2 M Albert Fransz Roostermans

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: NN
Algemene notities: Man - Frans Jacobsz Roosterman

12-2-1619: Frans Roosterman Jacobsz., tresorier van Medemblik, bij dode van Anna Roosterman,
zijn tante, waarna overdracht aan Albert Pietersz. Hauwert, dijkgraaf van Medemblik en de
vier Noorderkoggen, voor Jacob Roosterman de jonge, zijn zoon en Alberts kleinzoon, LRK 142
c. Kenn., fol. 18-19.
de crysraet der burgery, bestaende in dese Jan Jansz. de Zee, capiteyn, Jacob Fransz. Roosterman, capiteyn, Dirck Thomasz. Puynder, capiteyn en Adryaen Albersz.
Afbeelding

Pieter Willemsz Snorrel en Trijntje Hendriksd Coenen
Man Pieter Willemsz Snorrel

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 3-6-1739 - Wormer


     Vader: Willem Snorl (      -      )
     Moeder: NN (      -      )


    Huwelijk: 16-5-1716 - Wormer

 Andere partner: Jannetje Jansd - 3-6-1730 - Wormer

 Andere partner: Josijne Cock - 5-9-1737 - WormerVrouw Trijntje Hendriksd Coenen

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 V Aaltje Pietersd Snorrel

    Geboren: 
    Gedoopt: 15-4-1718 - Wormer
   Overleden: 
    Begraven: 19-5-1741 - Wormer
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1-6-2017 met Legacy 8.0 van Millennia