Genealogie de Boer Zaanstreek WaterlandAfbeelding
Pieter Jansz Rus en Jannetje Reijersd de Wacht
Man Pieter Jansz Rus

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Jansz Rus (Omstr 1566-      )
     Moeder: NN (      -      )


    Huwelijk: Vrouw Jannetje Reijersd de Wacht

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: <7 JUN 1668
    Begraven: 


Kinderen
1 M Pieter Pietersz Rus

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 1708
    Begraven: 25-6-1708 - Alkmaar
    Partner: Aaltje Pietersd
Algemene notities: Man - Pieter Jansz Rus

Bron: http://www.devries-doyle.org/GenRo.htm#III

In Koedijk verkopen in 1641 Gerrit Pietersz Cock en Gerrit Jansz Timmerman, voogden over Jannetgen Jans het kind van wijlen Jan Gerritsz Backer, aan Pieter Jansz Rus een achterhuisje en erf, annex de koper met het voorhuis, belend ten westen Jan Cornelisz, ten zuiden Adriaen Pietersz Knaep 13.
In Koedijk eist op 5 mei 1644 Dirck Pietersz [IJffsz] van Pieter Jansz Rus 10 gld vanwege koop van hooi, welke zaak ook nog dient op 19 mei en 3 juni, eist op 16 juni 1644 Jan Pietersz Backer van Pieter Jansz Rus 17-10-4 voor afgehaalde goederen, ook nog dienende op 30 juni en 28 juli, en eist op 11 april 1645 Jan Pietersz Backer van Pieter Jansz Rus 3-17-0 vanwege opgehaalde broden 14.
In Koedijk verkopen in 1664 Jannetje Reijers weduwe van Pieter Jansen Rues, geassisteerd met Dirck Pieters haar oudste zoon, ook mede dezelve Dirck Pieters, Cornelis Pieters en Pieter Pieters, haar volmondige en bejaarde kinderen, aan Bouwen Gerrets een tuin of erf achter de huizen of over de Achtergracht, belend ten oosten Floris Wildeman, ten westen voorschreven gracht 15.
In Koedijk eist op 11 september 1642 Jannetgen Reijersdr 'meijsteris' van Pieter Pietersz Proper 10 gld geaccordeerde penningen ter cause van medicamenten en verdiend salaris over 't cureren van het hoofd van de dochter van gedaagde, reeds lang verschenen. De zaak dient nog op 25 september 1642, op 9 oktober 1642, waarbij eiseres verklaart het hoofd aangenomen te hebben genezen of geen geld en zegt het hoofd genezen te hebben, en de gedaagde zegt niet te weten dat hij haar enig geld schuldig is, en op 23 october 1642. 16
Bij verkoop door de erfgenamen van Jan Cornelis alias Backers Jan, in zijn leven buurvrijer, van een huis en erf in Koedijk aan de weduwe van Ariaen Pieters Groot wordt als belend ten zuiden genoemd Jannetgen Reyers de Wacht 17
In Koedijk heeft in 1659 Jannetje Reijers weduwe van Pieter Jansen Rues verbonden tot een onderpand haar huis en erf op het Noortent, belend ten noorden het huis van Backers Jan, ten zuiden de werf van Aerien Pieters, met nog 6 koeien die zij nu is hebbende of andere in plaats van die, voor zodanig achterwezen als zij na datum dezer bevonden wordt ten achter te zijn aan de regenten van het Huisarmenhuis te Alkmaar wegens landhuur 18.
In Koedijk is op 7 juni 1668 Griet Cornelis, weduwe van Jan Aerjens Backer, eiseres tegen Cornelis Pieters Rues als boedelhouder over de nagelaten goederen van zijn overleden moeder, om betaling van É 7-2-8 ter zake van geleverd brood; gedaagde bekent en wordt gecondemneerd 19.
In Koedijk dient op 11 mei 1673 een zaak voor het gerecht met Jan Cornelis Knueckel, als getrouwd zijnde met Griet Cornelis de Backster, als eiser, contra Pieter Pieters Rues, om betaling van É 6-6-0 vanwege geleverd brood voor de uitvaart van Jannetje Reijers, moeder van de gedaagde. Dirck Pieters compareert voor zijn broer en zegt dat hij en zijn broer niets van hun moeder geŽrfd hebben, en concludeert tot absolutie; de eiser persisteert bij zijn eis. Op 12 oktober 1673 is Jan Cornelis Knueckel eiser contra Aef Cornelis en Cornelis Reijers Schuijtemaker, de een als principaal, de ander als borg, om betaling van É 6-6-0 vanwege geleverd brood in de uitvaart van haar schoonmoeder; Cornelis Reijers verklaart nooit borg of voogd geweest te zijn. Op 16 november 1673 dient nog steeds de zaak van Cornelis Knueckel tegen Aefje Cornelis, maar heeft hij ook Dirck Pieters Ercken gedaagd om benevens zijn snaar voorschreven de geŽiste penningen te betalen. Op 30 november 1673 compareert Dirck Pietersz Ercken; hij bekent de penningen en is bereid zijn deel te betalen als hij benevens zijn snaar de moederlijke erfenis mag delen. Op 14 december 1673 verzoekt Jan Cornelis Knueckel, zo hij procedeert contra Aefjen Pieters weduwe van Cornelis Pieters Ercken en Dirck Pieters Ercken, om uiting van vonnis. Schepenen condemneren hierop Aefje Pieters volgens eigen confessie in de geŽiste penningen, met de kosten. 20
Afbeelding

Levend en Levend
Man Levend (details zijn weggelaten)

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vrouw Levend (details zijn weggelaten)

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Levend
     Moeder: Levend
Kinderen
1 M Levend (details zijn weggelaten)

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Levend (details zijn weggelaten)

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Levend (details zijn weggelaten)

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Levend (details zijn weggelaten)

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 5 M Levend (details zijn weggelaten)

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Afbeelding
Coenraad Cornelis Franciscus Coenraadsz Duller en Hendrica Hendriksd de Weers
Man Coenraad Cornelis Franciscus Coenraadsz Duller

    Geboren: 1887 - Amsterdam
    Gedoopt: 
   Overleden: 23-6-1941 - Velsen
    Begraven: 


     Vader: Coenraad Coenraadsz Duller (1859-      )
     Moeder: Maria Wilhelmina Margaretha Franciscusd Stam (1861-      )


    Huwelijk: 15-7-1909 - BeverwijkVrouw Hendrica Hendriksd de Weers

    Geboren: 1890 - Beverwijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Albertus de Weers (      -      )
     Moeder: Catharina Dorothea Steinhaus (      -      )
Kinderen

Algemene notities: Man - Coenraad Cornelis Franciscus Coenraadsz Duller

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 358.20
Gemeente: Beverwijk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 33
Datum: 15-07-1909
Bruidegom Coenraad Cornelis Franciscus Duller
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Hendrica de Weers
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Beverwijk
Vader bruidegom Coenraad Duller
Moeder bruidegom Maria Wilhelmina Margaretha Stam
Vader bruid Hendrik Albertus de Weers
Moeder bruid Catharina Dorothea Steinhaus
Nadere informatie beroep Bg.: barbier; beroep vader Bg.: houder ener wasinrichting; beroep vader Bd.: kleermaker


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1-6-2017 met Legacy 8.0 van Millennia