Genealogie de Boer Zaanstreek WaterlandAfbeelding
Jan Klaasz Hillen en Aaltje Klaasd Volkerts
Man Jan Klaasz Hillen

    Geboren: 1-1-1735 - Zuid-Scharwoude
    Gedoopt: 
   Overleden: 19-6-1827 - Broek op Langedijk
    Begraven: 


     Vader: Klaas Adriaansz Hillen (      -1779)
     Moeder: Neeltje Jansd Blom (      -1753)


    Huwelijk: 

 Andere partner: Neeltje Adriaansd Pover - 26-5-1775 - Broek op LangedijkVrouw Aaltje Klaasd Volkerts

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 24-11-1774 - Broek op Langedijk
    Begraven: 


     Vader: Klaas Volkerts (      -      )
     Moeder: Dieuwertje Jansd Slot (      -      )
Kinderen
1 V Neeltje Jansd Hillen

    Geboren: 1763
    Gedoopt: 
   Overleden: 11-5-1822 - Broek op Langedijk
    Begraven: 
    Partner: Gerrit Cornelisz Bak2 M Klaas Jansz Hillen

    Geboren: 2-5-1774 - Broek op Langedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 8-7-1835 - Broek op Langedijk
    Begraven: 
    Partner: Hillegonda Jansd Wiers
      Huw: 28-4-1799 - Broek op Langedijk
    Partner: IJtje Klaasd Bakker
Afbeelding
Cornelis Klaasz Langenberg en Jannetje Aaltjesd Hillen
Man Cornelis Klaasz Langenberg

    Geboren: 
    Gedoopt: 10-4-1808 - Graft
   Overleden: 30-9-1873 - Graft
    Begraven: 


     Vader: Klaas Pietersz Langenberg (1767-1845)
     Moeder: Sijtje Cornelisd Smout (      -      )


    Huwelijk: 20-3-1842 - Graft

 Andere partner: Trijntje Evertsd Bakker - 3-8-1834 - GraftVrouw Jannetje Aaltjesd Hillen

    Geboren: 18-9-1817 - Broek op Langedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 16-2-1910
    Begraven: 


     Vader: NN (      -      )
     Moeder: Aaltje Jansd Hillen (1779-1817)
Kinderen
1 M Jacob Cornelisz Langenberg

    Geboren: 1851 - Graft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Willemsd Luttik
      Huw: 16-10-1874 - Graft
Algemene notities: Man - Cornelis Klaasz Langenberg

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 41
Gemeente: Graft
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 20-03-1842
Bruidegom Cornelis Langenberg
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Graft
Bruid Jantje Hillen
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Broek op Langedijk
Vader bruidegom Klaas Langenberg
Moeder bruidegom Sijtje Smout
Vader bruid NN NN
Moeder bruid Aaltje Hillen
Nadere informatie beroep bg.: watermolenaar; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: watermolenaar; weduwnaar van Trijntje Bakker


Algemene notities: Vrouw - Jannetje Aaltjesd Hillen

Bron: http://home.kpn.nl/hasibu/jantjehillen.htm

De overlijdensakte van Jannetje Hillen/Volkers (nr. 6):

Jannetje Volkers, overl. Graft 16-2-1910 (09.30 uur, Oostgraftdijk nr. 5), aangever is Jacob Langenberg, watermolenaar, 58 jaar, wonend te Graft, zoon van de overledene. De akte vermeldt haar leeftijd (92 jaar), dat zij geboren werd te Broek op Langendijk, weduwe is van Cornelis Langenberg en dochter van Jan Volkers en Aaltje Hillen.

Haar geboorteakte werd destijds al gauw gevonden, omdat zowel haar leeftijd bij huwelijk (24 jaar) als bij overlijden (92 jaar) bekend waren, evenals haar geboorteplaats (Broek op Langendijk):

Broek op Langendijk, geboorteakte nr. 6: aangever Klaas Hillen, 41 jaar, landbouwer "welke ons heeft verklaard dat op den 18de der maand September van het jaar 1817 des middags ten Twaalf uren, zijn halve zuster Aaltje Hillen van beroep kastelijnesse wonende te Broek op Langendijk in het huis Nr. 46 is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht", enz. Het kind zal de naam Jantje Hillen krijgen. Bij de aangifte zijn aanwezig Jacob Rozee 71 jaar, onderwijzer der jeugd en Cornelis Opdam, 62 jaar, landbouwer, beiden wonend te Broek op Langendijk.

Uit het e-mailbericht:

"Deze halfzuster, eveneens dus Aaltje Hillen genaamd, werd geboren tijdens het tweede huwelijk van beider vader, Jan Klaasz. Hillen alias Blom, aangegaan met Neeltje Pover, de weduwe van Jan Klaasz. Stammes, op 26-5-1775 te Broek op Langendijk (ingeschreven als Jan Claasz Blom x Neeltje Adriaans Pover)." Aaltje trouwde omstreeks 1804 met Jan Klaasz Kaas, die op 22-3-1814 te Broek op Langedijk overleed. Dan schrijft Rick verder: "Onze Jantje werd op 18-09-1817 geboren uit een buitenechtelijke verbinding die deze weduwe met een onbekende man had. Het ter wereld brengen van dit 'bastaardkind' heeft haar waarschijnlijk het leven gekost, want een week later, op 25-09-1817, is ze overleden."
Vervolgens wijst Rick op een artikel in De Klin, uitgave van de historische vereniging St. Pancras (nummer 9 jaargang 1994, pag. 55). Dit handelt over de raadsvergadering van 30 november 1817, waarin schout Dirk Keizer ter kennis brengt dat veldwachter Jan Volkers heeft aangeboden om het onechte kind van Aaltje Hillen, weduwe van Jan Kaas, ter opvoeding te willen aannemen enz.
Afbeelding

Klaas Adriaansz Hillen en Willemtje Meijns
Man Klaas Adriaansz Hillen

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 1779 - Purmerend
    Begraven: 
    Huwelijk: 

 Andere partner: Neeltje Jansd BlomVrouw Willemtje Meijns

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 V Sijtje Klaasd Hillen

    Geboren: 1760 - Broek op Langedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 25-2-1817 - Broek op Langedijk
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Cornelisz Zeun
      Huw: Vr 1817 - Broek op Langedijk
Algemene notities: Man - Klaas Adriaansz Hillen

Acte no.50 Klaas Adriaansz.Hillen genaamd Blom verkoopt op 02-08-1734 een herberg genaamd 'de Swaam'gelegen te Broek op Langedijk tegenover het raadhuis aan Dirk Adriaansz.Bik voor de somma van Fl.3500,--.

den 19 Januari anna 1733 compareerde voor mij Jan van Twijver openbaar notaris tot Suijd Scharwoude en de nagenoemde getuigen Pieter Jansz.Bouwens in huwelijk hebbende Trijntje Jans Breelant dogter en voor de ene helft erfgename van zaliger Maartje Aalberts woonachtig en overleden alhier.Klaas Hillen wonenede tot Broek op Langedijk als getrouwd met Neeltje Jans Blom Item Neeltje Sijbrands alhier woonachtig als moeder en testamentaire voogdesse over Simon en Trijntje Jans Blom Zeger Jacobsz.tot Broek in huwelijk hebbende Engel Pieters Bos en Cornelis Theunisz.Kostelijk mede aldaar getrouwd met Aagje Pieters Bos mitsgaders de E.Frederik Swaag en Claas Willem Houwen beijde alhier als gecondemneerde voogden over Neeltje en Maartje Pieters Bos,en alsoo te samen voor de wederhelft Erfgenamen van genoemde Maartje Aalbers.Welke comparanten verklaarden gecommitteerd en Gemagtigdt te hebben den E.Claas Willemsz.Houwen vorengemeld ten zijnde omme ingevolge hunne gedane verkoopingen voor de resp.Geregten waar onder de goederen gelegen zijn te transporteren en op te dragen de volgende landen.

Eerstelijk uijt naam van de laatste comparanten als tot de wederhelft van gesegde Maartjen Aalberts,nalatenschap geregtigt wesende aan en ten behoeve van den eersten comparant Pieter Jansz.Bouwens,De gezegde helft in onzent elf snees bouwlant onder Suijd Scharwoude belent Pieter Schilder ten Oosten en Klaas Kuijken te Zuijden als ook de helft in drie geersen drie sneesen 10 roeden Riedlant in de Crabmeer onder Warmenhuijzen belent Pieter Diepsmeer ten Zuijden en Jan Koeter annex te Noorden van welke percelen den getransporteerde wederhelft bevorens in eijgendom was.compenterende......enz.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1-6-2017 met Legacy 8.0 van Millennia