Genealogie de Boer Zaanstreek WaterlandAfbeelding
Willem Klaasz Zondag en Marij Jans
Man Willem Klaasz Zondag

    Geboren: 1647
    Gedoopt: 
   Overleden: 29-4-1713 - Krommenie
    Begraven: 
    Huwelijk: 

 Andere partner: Guurtje Jacobsd Koperslager van ZaanenVrouw Marij Jans

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Cornelis


Kinderen
1 M Levend (details zijn weggelaten)

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Levend
Algemene notities: Man - Willem Klaasz Zondag

45 Willem Claesz Sonnendagh, bewijs aen sijn kinderen
Tekst vervolg 1:
Maart 1702 compareerde voor de heere weesmeesteren Jacob Willemsz, dewelcke bekende voor sijn portie soo veel die is competeerende voldaen te zijn, bedanckte derhalven de heere weesmeesteren en voogden voor haar goede voorsorge, daeromme dese geroyeert dato utsupra
Jacob Willemsz Sondagh
Mij present
G. van Manen, secretaris.
Tekst:
Inventaris van de goederen ter weeskamere gebraght door Willem Claesz Sonnendagh bewesen sijn twee onmondige kinderen geprocureert bij Guert Jacobs, voor haer moederlijck goet ter presentie van Claes Jacobsz Cooperslager ende Claes Theijsz Heijn als voogden over de voorsz. kinderen van smoeders zijde en is alst volght,
Eerst de helft in een ven landts gelegen op de Kercksloot in Crommenije, groot in 't geheel 596 roeden, belent ten westen de erffgenamen van Tijmen Kees Heijnes, ten oosten het Vogelkooytje;
Nogh de geregte helft in een huys ende erff staende ende gelegen opt westendt vant Madt alhier in Crommenije, belent ten oosten Pieter IJsbransz, ten westen Cardinael;
Ende nogh ider van sijn twee kinderen elck een bedt met sijn toebehooren;
Eyntelijck nogh drie hondert guldens aen gelt, welcke penningen onder de vader sijn berustende, mits dat deselve voor de vrugten vandien sijn kinderen behoorlijck sal onderhouden van kost, dranck, kledingh naer hare staet ende gelegentheyt tot hare mondige jaren ofte andere geapprobeerde state toe, aldus gedaen ter presentie van Jacob Ariaensz als weesmeester, Claas Claesz Corff ?schepen, de plaets waernemende voor Cornelis Willemsz Backer ende Hendrick Willemsz Mooij als schepen in de plaetsen van Jacob Dircksz Neses, op den 18e Augusti 1683,
Mij present
E. Voskuijl, secretaris.
Op huyden den 11e Junii 1687 is alhier ter weeskamere gecompareert Pieter Claesz als getrouwt zijnde met Dieuwer Willems, dewelcke bekende wel voldaen te sijn voor soo veel sijn portie is competeerende in dese bovenstaende inventaris vermelt en bedanckt daer over de heere weesmeesteren voor hare goede sorge ende de voogden daerover gehadt te hebben, actum als boven
Pieter Claesz
Mij present
E. Voskuijl, secretaris.


Afbeelding

Cornelis Hartgersz Suijk en Metje Jans
Man Cornelis Hartgersz Suijk

    Geboren: 1692 - Ermelo
    Gedoopt: 14-2-1692 - Ermelo
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hartger Gerritsz Suijk (1658-      )
     Moeder: Garmen Jansd van Hussel (1657-1694)


    Huwelijk: 3-4-1713 - Putten

 Andere partner: Aafje Jacobsd Stoutenburg - 10-4-1718 - PuttenVrouw Metje Jans

    Geboren: 1694 - Ermelo
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen

Afbeelding
Dirk Pietersz Rep en Neeltje Jans
Man Dirk Pietersz Rep

    Geboren: 16-9-1657 - Oostzaan
    Gedoopt: 13-10-1657 - Oostzaan
   Overleden: 1-3-1701 - Oostzaan
    Begraven: 


     Vader: Pieter Dirksz Rep (1630-1706)
     Moeder: Eefje Klaasd Gorter (1631-1677)


    Huwelijk: 1686 - OostzaanVrouw Neeltje Jans

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 2-5-1723 - Oostzaan
    Begraven: 


Kinderen
1 V Eefje Dirksd Rep

    Geboren: 1686 - Oostzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Stijntje Dirksd Rep

    Geboren: 1686
    Gedoopt: 
   Overleden: 1722
    Begraven: 
    Partner: Jan Cornelisz Dekker
      Huw: 26-11-1713 - Oostzaan3 M Jan Dirksz Rep

    Geboren: 1692
    Gedoopt: 
   Overleden: 1697
    Begraven: 4 M Jan Dirksz Rep

    Geboren: 1697
    Gedoopt: 
   Overleden: 1736 - na
    Begraven: 
    Partner: Femmetje Cornelisd Ligter
      Huw: 14-11-1723 - Oostzaan
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1-6-2017 met Legacy 8.0 van Millennia