Genealogie de Boer Zaanstreek WaterlandAfbeelding
Pieter Cornelisz Stolp en Iefje Casparusd Joor
Man Pieter Cornelisz Stolp

    Geboren: 1824
    Gedoopt: 
   Overleden: 6-1-1890
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Klaasz Stolp (1784-1851)
     Moeder: Sijtje Jansd de Boorder (1788-1858)


    Huwelijk: 30-10-1859 - Zaandam

 Andere partner: Duijfje Dirksd Kerkhoven - 18-12-1842 - ZaandamVrouw Iefje Casparusd Joor

    Geboren: 1832 - Zaandam
    Gedoopt: 
   Overleden: 19-6-1911 - Zaandam
    Begraven: 


     Vader: Casparus Cornelisz Joor (1799-      )
     Moeder: Dieuwertje Cornelisd Heijtlager (1799-      )
Kinderen
1 M Gerrit Pietersz Stolp

    Geboren: 1874 - Zaandam
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Simonsd de Boer
      Huw: 12-1-1900 - Oostzaan
Algemene notities: Man - Pieter Cornelisz Stolp

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Zaandam
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 17
Aangiftedatum: 08-01-1890
Overledene Pieter Stolp
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-01-1890
Leeftijd: 66
Overlijdensplaats: Zaandam
Vader Cornelis Stolp
Moeder Sijtje de Boorder
Partner Iefje Joor
Relatie: et
Nadere informatie Eerder gehuwd geweest met Duijfje Kerkhoven.;geboortepl.:Zaandam


Algemene notities: Vrouw - Iefje Casparusd Joor

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 148
Gemeente: Zaandam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 116
Datum: 30-10-1859
Bruidegom Pieter Stolp
Leeftijd: 36
Geboorteplaats: Zaandam
Bruid Iefje Joor
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Zaandam
Vader bruidegom Cornelis Stolp
Moeder bruidegom Sijtje de Boorder
Vader bruid Casparus Joor
Moeder bruid Dieuwertje Heijtlager
Nadere informatie beroep bg.: olieslager; beroep bruid: dienstbode; weduwnaar vanvan Duijfje Kerkhoven


Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Zaandam
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 138
Aangiftedatum: 21-06-1911
Overledene Iefje Joor
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 19-06-1911
Leeftijd: 79
Overlijdensplaats: Zaandam
Vader Casparus Joor
Moeder Dieuwertje Heijtlager
Partner Pieter Stolp
Relatie: wd
Nadere informatie geboortepl.:Zaandam
Afbeelding

IJsbrand Jansz Koning en Maartje Willemsd Joor
Man IJsbrand Jansz Koning

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vrouw Maartje Willemsd Joor

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 V Aafje IJsbrandsd Koning

    Geboren: 
    Gedoopt: 8-2-1730 - Zaandam-West
   Overleden: 
    Begraven: 19-4-1768 - Zaandam-West
    Partner: Adriaan Dirksz Oosterhoorn
      Huw: 1-7-1753 - Zaandam-West
Afbeelding
Simon Jansz Oosterhoorn en Trijntje Klaasd Joor
Man Simon Jansz Oosterhoorn

    Geboren: Omstr 1646
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 16-6-1704 - Zaandam-West


     Vader: Jan Abrahamsz Oosterhoorn (1610-1680)
     Moeder: Wollement Pietersd Wals (1611-1650)


    Huwelijk: 27-9-1676 - Zaandam-West

 Andere partner: Dieuwertje Walichsd

 Andere partner: Eefje Jansd - 14-9-1681 - Zaandam-WestVrouw Trijntje Klaasd Joor

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Klaas Arendsz Joor (      -      )
     Moeder: NN (      -      )
Kinderen

Algemene notities: Man - Simon Jansz Oosterhoorn

Op 22 mei 1674 zijn Sijmon Jansz Oosterhooren, weduwnaar van Dieuwertje Waligs, ter eenre, en Claes Arentsz Joor als voogd over Abraham Sijmons oud 7, Claes Cornelisz Nomen als voogd over Wentje Sijmons oud 4, Claes Sijmonsz Decker als voogd over Dirck Sijmonsz oud 6, en Jan Dircsz No als voogd over Claes Sijmonsz oud 2 jaren, allen nagelaten kinderen van zal. Dieuwertje Waligs aan dezelve verwekt door de gemelde Sijmon Jansz, allen wonende te Zaandam, ter andere zijde, veraccordeerd nopende 't moedersgoed, nl. dat de eerste comparant aanneemt zijn kinderen op te voeden tot hun trouwdag of mondigheid toe, en belooft alsdan elk voor moedersgoed te voldoen met 50 gld. Op 4 januari 1695 verklaren Abaham Sijmonsz, Pieter Pietersz Spaens getrouwd met Wumpje Sijmons, en Claes Sijmonsz voldaan te wezen, en is ook getoond bij quitantie van Dirck Sijmonsz Oosterhooren dat die mede voldaan is. Echter moet nog opgebracht worden aan de eerste drie kinderen de somme van 100 gld, die uitgezet is. 251
In de banne van Westzaan bekent in 1681 Simon Jansz Oosterhooren wonende te Zaandam van de kinderen van zal. Rem Jacobsz, te Zaandam overleden, gekocht te hebben een huis en erf te Zaandam op 't Haringpadt, belend ten westen Grietje Davits, ten oosten Geertje Willems, voor 1155 gld, te betalen in 3 termijnen, waarna de overdracht volgt door Pieter Sijmons Kalff als voogd van Jacob Remmenszoon en de mede-erfenamen van zal. Rem Jacobsz, in zijn leven grootschipper te Zaandam 252.
Bij de deling van de boedel nagelaten door Jan Abrahamsz Ooterhooren tussen de genstitueerde erfgenamen Pieter en Sijmon Jansonen Oosterhooren volgens het testament van 7 juni 1676 verkrijgt Sijmon Jansz Oosterhooren: een stuk land op Ruijgoort groot 1083 roeden, voor 812, een stuk land in de Krabbelbuirt te Westzaan op de Mallegatssloot, strekkende van de huizen tot de Gouw toe, groot 752 roeden, voor 705, een half huis en erf bij de Overtoom te Zaandam gemeen met Jan Cornelisz Kleijbroeck, belend ten zuiden Simon Oosterhooren, ten noorden Jan Jochemsz Leenen, voor 1900, een stuk groesland[?] in de Speceterpolder in Harenkarspel, groot omtrent 11 geers, voor 1100, een stuk land genaamd Korteventje met ...[?]part in de Buijtenkaijck, tezamen groot 1497 roeden, in de Noorderpolder te Assendelft, gekomen van Anna Gerrit Hammes, een stuk land gelegen als voren genaamd 't Noomkelant gekomen van Claes Pietersz Schudt, groot 6249 roeden, een stuk land genaamd het Halve Meetje aan de Lagendijck gelegen als voren, groot 509 roeden, gekomen van Lou Kroon, tezamen voor 2047, de helft van een obligatie van 600 gld, komt alhier 300, een custingbrief ten laste van Haijndrick Dircsz Wouw te Westzaan pro reste 200, 5 obligaties samen 636, een vierenzestigste scheepspart 125, in geld 75, totaal 9400 234.
In 1684 compareren Grietje Cornelis Ouwekees, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Jansz Kesen, geassisteerd met Claes Cornelisz Groot, regerend burgemeester te Zaandam, haar zoon en gekoren voogd in dezen, ter eenre, en Simon Jansz Oosterhooren in huwelijk hebbende Eeffje Jans die weduwe was van Cornelis Cornelisz Kesen gewezen zoon van de eerste comparante, allen wonende te Zaandam, ter andere zijde. De eerste comparante geeft te kennen dat zij met haar voorschreven zoon Cornelis Cornelisz in 1670 of vr die tijd is veraccordeerd dat hij voor 't gebruik van 't erf voor zo veel hij dat met huizing, schuren en hout zou betimmeren en bezetten, item voor 't gebruik van de zaagmolen genaamd het Roodt Hart, aan haar toebehorende, jaarlijks boven de erfpacht van 't molenerf aan haar 200 gld zou betalen, naderhand verminderd tot 180 gld. Hij, de tweede comparant, belooft die 180 gld jaarlijks te betalen. Na haar overlijden krijgt hij de molen voor 500 gld. 253
In de banne van Westzaan verkopen in 1684 Jacob Claasz Schaepherder voor de helft, Jan Heijndricksz, Claas Heijndricksz en Dirck Pietersz Louw ieder voor hemzelf voor een achtste, nog tezamen instaande voor Cornelis Jansz Bouman mede voor een achtste, allen te Zaandam en Aalsmeer woonachtig, aan Sr Sijmon Jansz Oosterhooren, houtkoper te Zaandam, een stuk land, groot omtrent 706 roeden, te Zaandam op en bewesten de Nieuwe Vaart, belend ten zuiden de weduwe van Walich Claesz Nomen, ten noorden de erfgenamen van Gerret Oudekees, voor 500 gld, te betalen de helft gereed, de andere helft over een jaar na dato dezes 254.
In de banne van Westzaan verkoopt in 1685 Sijmon Jansz Oosterhoorn, koopman wonende te Zaandam, aan Jan Jansz Tip, wonende te Westzaan, een ven, groot 752 roeden, te Westzaan op en bezuiden de Mallegatssloot achter de worf van Claes Theunisz van Graft, belend ten zuiden de erfgenamen van Pieter Kees Heijnes, ten noorden de erven Cornelis Aegte Heijnes, voor 515 gld 18 st 255.
In de banne van Westzaan verkoopt in 1686 Sr Simon Jansz Oosterhooren, koopman te Zaandam, aan Theunis Claesz Draij, mede aldaar, een huis en erf te Westzaandam op het Haringpadt, belend ten oosten Geesje Davidts, ten westen Griet Symons, voor 1200 gld, te betalen in 3 termijnen 256.
In 1703 geeft Sijmon Jansz Oosterhooren, koopman in houtwaren te Westzaandam, volmacht aan Sr Pieter Mattheusz, mr timmerman te Veere in Zeeland, om in te vorderen van de erven van ene Jacob Jansz te Veere zodanige somme van penningen als hem, constituant, van de gemelde erfgenamen deugdelijk is competerende 257.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1-6-2017 met Legacy 8.0 van Millennia