Genealogie de Boer Zaanstreek WaterlandAfbeelding
Arend Evertsz van Diemen en Neeltje Josephsd Schilp
Man Arend Evertsz van Diemen

    Geboren: 1711 - Oostzaandam
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 31-1-1775 - Zaandam-West


     Vader: Evert Arendsz van Diemen (      -      )
     Moeder: NN (      -      )


    Huwelijk: 9-11-1732 - OostzaandamVrouw Neeltje Josephsd Schilp

    Geboren: 
    Gedoopt: 23-10-1707
   Overleden: 
    Begraven: 6-12-1774


     Vader: Joseph Lambertusz Schilp (1678-1762)
     Moeder: Maartje Jacobsd (      -1732)
Kinderen
1 V Maartje Arendsd van Diemen

    Geboren: 
    Gedoopt: 29-5-1740 - Zaandam-West
   Overleden: 
    Begraven: 9-4-1797 - Zaandam-West
    Partner: Jan Pietersz Kramer
      Huw: 8-12-1765 - Zaandam-West
Afbeelding
Jan Jansz van der Helm en Antje Cornelisd Schimmelpenning
Man Jan Jansz van der Helm

    Geboren: 1700 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan van der Helm (      -      )
     Moeder: NN (      -      )


    Huwelijk: 16-8-1733 - Westzaan

 Andere partner: Neeltje JacobsdVrouw Antje Cornelisd Schimmelpenning

    Geboren: 1710 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 V Aafje Jansd van der Helm

    Geboren: 28-8-1735 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Dirk Engelsz Steijn
      Huw: 28-4-1765 - Nauerna2 M Jan Jansz van der Helm

    Geboren: 
    Gedoopt: 25-10-1744
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Maartje Pietersd Lieshout
      Huw: 17713 M Cornelis Jansz van der Helm

    Geboren: 
    Gedoopt: 23-7-1747 - Westzaan
   Overleden: 24-11-1814 - Westzaan
    Begraven: 
    Partner: Dieuwertje Jansd Swart
      Huw: 18-6-1775 - Westzaan
Afbeelding
Bernt Adriaansz Schinckel en Anthonia Jansd van Lokhorst
Man Bernt Adriaansz Schinckel

    Geboren: 1561 - Ovwerein Jutphaas
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Adriaan Cornelisz Schinckel (      -      )
     Moeder: NN (      -      )


    Huwelijk: <13-03-1601Vrouw Anthonia Jansd van Lokhorst

    Geboren: 1560
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Jansz van Lokhorst (1530-      )
     Moeder: Cornelia Gerritsd (      -      )
Kinderen

Algemene notities: Man - Bernt Adriaansz Schinckel

In 1601 staat Beernt Adriaensz Schinckel, won. Overeind te Jutphaas voor 28 gulden borg voor zijn zwager Jan Van Lockhorst (Stadsarchief Utrecht II, inv. nr. 3253; 14-03-1601). Comparanten: Jan Beerntzn, Jan Janzn als man en voogd van Stijntgen Beernts (beiden wonend binnen Purmerend) en zich sterk makend voor: Cijtgen Peters (weduwe en boedelhoudster van zaliger Jacob Beerntzn) (allen kinderen van Beernt Adriaenzn, in leven herbergier in de Tolick op 't Hoochlant buiten de stad Amersfoort) Zij machtigen Aernt de Bruyn (procureur van de cleyne rolle van het hof van Utrecht) om uit hun naam te vorderen alzulke inschulden als hun vader binnen Amersfoort en het gerecht van Hoochlandt uitstaande heeft, penningen te ontvangen enzovoorts en hiervan rekening en bewijs te leveren. (GAA, notarieel AT002a003, fol. 48; 25-05-1628). Comparanten: Thyman Wulphertzn, Jan Wulphertzn, Claes Wulphertzn (zonen en erfgenamen van zaliger Wulphert Thymanszn, te Doorn), zich tevens sterk makend voor hun mede-erfgenamen ter ene zijde: en ter andere zijde: Jan Beerntsn, Jan Janszn (verwer), Jacob Jansz Windt, die zich sterk maakt voor: Cychgen Pieters, weduwe van Jacob Beernts. Zij verklaren dat zaliger W. Thymanszn. borg stond voor Beernt Adriaenszn. ten behoeve van verscheidene personen. Afgesproken is dat de kinderen van deze Beernt aan de kinderen en erfgenamen van W. Thymanszn. de som van 507 gulden zouden betalen onder aftrek van wat ze inmiddels hadden ontvangen, te weten 100 gulden. Het gaat om het restant van 407 gulden dat als borg staat voor wat de erfgenamen van zaliger Gerrit de Reus schuldig zijn aan Joost Hermans de Cruyff en wat de erfgenamen van zaliger Evert Janzn. Buys en Henrick Goortszn., zijn zwager, en enkele personen te Tijel schuldig zijn aan Gerrichgen Pieck of haar erfgenamen te Utrecht. "Om aen alle voornoemde actien de voornoemde 407 gulden so veel gelijk verhaelt te worden en 't geen
van deselve actie bevonden zal worden over te schieten boven alle costen gedeylt sal worden de armen bij dese voornoemde partijen elcx voor de rechte helfte en soo op de voornoemde actie te cost quaem sullen de erfgenamen van W. Thymanszn. 't voornoemde missen." Acte ter woonplaatse van Bernt Cock (weerdt in de Roode Leeuw). (GAA, notarieel AT002a003, fol. 47vo; 28-05-1628).


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1-6-2017 met Legacy 8.0 van Millennia