Genealogie de Boer Zaanstreek WaterlandAfbeelding
Jan Jansz Rus en NN
Man Jan Jansz Rus

    Geboren: Ca 1566
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Jansz Ros (      -      )
     Moeder: NN (      -      )


    Huwelijk: Vrouw NN

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 M Pieter Jansz Rus

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jannetje Reijersd de Wacht
Algemene notities: Man - Jan Jansz Rus

Bron: http://www.devries-doyle.org/GenRo.htm#II

Bij de verpachting van het vroonland genaamd de Barbara Jan Foppes weyde in Koedijk in 1589 staat vermeld dat daaruit gelaten is voor Jan Jansz Reus 10 roeden tot zijn werf, voor 10 st 2 penn [?], actum 21 september 1588; bij de verpachting in 1616 wordt hij daarbij Jan Jansz Jonge Ros genoemd, voor een erfpacht van 10 st 's jaars 6.
Als bezitters van erfpachtperceel nr 196 van de Vroonlanden, 10 roe uit Barbara Jan Foppesweijde, worden tot 1676 vermeld: in 1590 Jan Jansz Reus, in 1610 Jan Jansz Jonge Reus [zal dezelfde persoon zijn], in 1676 Dirck Jansz Muller te Koedijk bij koop van Bouwen Gerrits bij koop van Jannitje Reijers weduwe van Pieter Jansz Reus 7.
In 1628 verklaart Jan Jansz Jonge Reus buurman te Koedijk, oud omtrent 62 jaar, ten verzoeke van Ele Gerritsz buurman op de Zijpe, dat hij in 1626 op last van requirant gekocht heeft omtrent „100 coemis” [100 lasten koemest?], 2 of 3 onder of over, en dat de voorschreven mest door zijn zoon gebracht is op de werf van 't land toebehoord hebbende de advocaat Barnevelt in de Zijpe (comparant stelt een merk) 8.
In het verpondingsboek van Oudkarspel van 1615 wordt Jan Jansz Jonge Reus genoemd met een akker van 8½ snees bij Saskersloot, belend ten zuiden Reyer Jan Claes, ten noorden Pieter Jansz Rus, in hetzelfde verpondingsboek als belender Jan Jansz Reus genoemd, en in het verpondingsboek van 1627 is 8½ snees overgegaan van Jan Jansz Jonge Rues op de erven van schout Keunin[g] 9
In Oudkarspel is in 1616 Reuske Jan ten noorden belend aan een akker zaadland in de Oostergreb genaamd Schuytmakers Suyderste Acker, groot omtrent 15 snees, verkocht door de voogden te Koedijk van de weeskinderen van zal. Willem Iacobsz van Koedijk aan Reijer Ian Claesz te Koedijk, en is in 1628 Ruske Jan ten noorden belend aan een akker zaadland in de Oostergreb, groot omtrent 17½ snees, verkocht door Reijer Jan Claesz nu wonende op de Purmer als vader en voogd, Jacob Claesz als oom en bestorven voogd, en nog een wettige voogd, over de kinderen van Reijer Jan Claesz geprocreëerd bij zal. Trijn Claesdr, aan Hendrick Joosten wonende op t'Noorteijnde van Koedijk 10.
In Koedijk wordt in 1598 als belender van het huis en erf van Jan Thoonis ten oosten van de Achtergracht genoemd Jonge Jan Jansz Rus ten noorden 11. In 1649 worden bij verkoop door Gerrit Bouwensz aan Jan Cornelis Schuijtmaker van een huis en erf achter de huizen als belend ten noorden genoemd Jan Jansz Rus, ten oosten Aris de Haes, en bij verkoop door de erfgenamen van Claes Pietersz Moersjongste aan Jan Cornelis Ooterlik van een tuintje achter de huizen ten oosten van de Achtergracht, Jan Jansz Ruske Jantge als belend en annex ten zuiden 12.
Afbeelding

Gerrit Kool en NN
Man Gerrit Kool

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vrouw NN

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 V Aaltje Gerritsd Kool

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 02-03-1795 - Landsmeer
    Begraven: 
    Partner: Willem Jansz Kolder
Afbeelding
Hendrik Cornelisz Bakker en NN
Man Hendrik Cornelisz Bakker

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vóór 1694

 Andere partner: Antje Sweerisd - 16-09-1694 - WestzaandamVrouw NN

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen

Afbeelding
Jan Auwelsz Prins en NN
Man Jan Auwelsz Prins

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Auwel Pietersz Prins (1683-1762)
     Moeder: Jannetje Jansd (      -      )


    Huwelijk: Vrouw NN

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 V Jannetje Jansd Prins

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Dirk Pietersz de Boer
Afbeelding
Sweeris en NN
Man Sweeris

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: Vrouw NN

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


Kinderen
1 V Antje Sweerisd

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 1729
    Begraven: 24-02-1729 - Westzaandam
    Partner: Hendrik Cornelisz Bakker
      Huw: 16-09-1694 - Westzaandam
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28-03-2018 met Legacy 8.0 van Millennia