Genealogie de Boer Groot-Waterland/Zaanstreek

Een verzameling van gezinsconstructies rond de verschillende families met de achternaam de Boer uit dit gebied.

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 113,839

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 2277» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 1 kind, 1 overleden Neudorf, Johann (I13803)
 
102 1 kind, 1 overleden Dyck, Anna (I13914)
 
103 1, JAN Jansen, geboren omstreeks 1675, gehuwd met MARIJTJE MIJSEN. Uit dit huwelijk ten minste: JAN Janssen (Moerbeek), gedoopt 13-12-1 702 Haarlem.
Lidmaten:
Simon Moerbeek 1767
Marinus Moerbeek 1770
Paulus Moerbeek 1782
Isaak Moerbeek 1784
Hendrik en Jan Moerbeek 1785
Pieter Moerbeek 1788
 
Moerbeek, Jan Jansen (I23803)
 
104 1/1 1679 Claesje Pranger(s) j.d. woonende op de Voorhaven bij de eerste houten Brugh, gesont, testeert. Zij revoceert eerdere testamenten. Haer univers. erfgen. is haar suster Trijntje Pranger(s) huijsvr. v/d advocaet Johannes Loenius. (deze akte is niet voltooid en niet onderteekend). Register Pont Edam Pranger, Klaasje Klaasd (I67037)
 
105 10 Januari 1781 Is bij Weesmeesteren tot voogd over Aafje en Jacob Jans de Boer, minderjarige kinderen van Jan de Boer, in huwelijk verwekt bij wijlen Trijntje Jacobs Olof, woonende in de Wijde Wormer, volle susters kinderen van wijlen Arie Jacobs Olof en over Aaltje en .......... Klaas Olof, minderjarige kinderen van Klaas Olof, wonende te Buijksloot, halve broeders kinderen van gedagte Arie Jacobs Olof, de persoon van Hendrik Zomer, woonende te Crommeniedijk, met relatie tot de ervenis van meergemelde Arie Jacobs Olof, onlangs ongehuwd te Crommeniedijk overleden. Olofs, Trijntje Jacobsd (I23902)
 
106 10-04-1685 VIJFF PARTHIJTIES ACKERLANT IN DEN ILP FOLIO 240 R


Verkoper: Cornelis Dircksz Groote Cees en Jaep Jansz alias Pieterze, beiden uit den Ilp als voogden over Griet Jacobs in den Ilp.
Koper 1: Jacob Jansz in den Ilp.

Transactie 1: Een akker in den Ilp, 100 roeden, Pieter Sijmonsz Sleeper ten Z en de kinderen van Jonge Jans Jaep ten N. F. 25-00-00.
Koper 2: Claas Pietersz Hooft uit den Ilp.

Transactie 2: Een coppeltie akkerland bij de Luijendijk, 100 roeden, Jaap Swart ten N en Jan Pietersz ten Z. F. 18-00-00.
Koper 3: Jaap Jansz alias Pieterze uit den Ilp.

Transactie 3: 1. Een coppeltie akkerland in den Ilp, 100 roeden, Jaap Swart ten Z en Ghijsbertie ten N.
2. Een coppeltie akkerland in den Ilp, op "De Dors", 100 roeden, Jan Pietersz Vers ten Z en Ghijsbertie ten N. Beiden voor F. 58-00-00. 
Vars, Jan Pietersz (I58698)
 
107 10-04-1787 VERKOOP VAN LAND IN DEN ILP 3651 FOLIO 6-R
Verkoper: Reijnier Claasz Blees uit Purmerend, met procuratie van de medeerfgenamen van Claas Hendriksz Blees, ten huize van Sijmon Vet, wonende in de herberg "De Vier Heemskinderen" in den Ilp.
Koper 1: Pieter Claasz Dekker uit den Ilp : Een partijtje land in den Ilp, beoosten de Gouw met het eind op de Nieuwgouw, 1 deijmt 100 roeden weed, Moen Jacobsz ten O en Pieter Sijmonsz Sijt ten W. F. 65-00-00.
Koper 2: Jan Gerritsz Buntschooten (Bunschooten) uit den Ilp : Een partijtje land, genaamd "De Botterkamp", zijnde een weed, 350 roeden, beoosten de Gouw, 24e Weer no 60, Jacob Dirksz Vosje ten Z en Pieter Sijmonsz Sijt ten N F. 91-00-00.
Koper 3: Claas Jacobsz Buijs uit den Ilp: Een kampie en akker in den Ilp beoosten de Gouw, 23e Weer no 6 en 7, samen 350 roeden, Gerrit Pouwlisz ten Z en de koper ten N. F. 10-00-00.
Koper 4: Sijmon Dirksz Singer uit den Ilp : Een stukje land in den Ilp beoosten de Gouw, 23e Weer no 15, 350 roeden, Cornelis Stroo ten Z en Claas Jacobsz Buijs ten N. F. 240-00-00. 
Blees, Reijnier Klaasz (I58701)
 
108 10-07-1659 BOEDELSCHEIDING 3654 AKTE 1 Erflaters: Willem Claesz Swart en Trijn Sijmons.
Erfgenamen : Aeltjen Willems, met haar voogd Claes Claesz Waels; Stijntjen Willems, met haar man Jan Pietersz Kat; Mr. Sijmon Lourensz Tijt als vader naast Claes Claesz Bordingh voor de onmondige kinderen van zaliger Griet Willems.


1 : Aeltje Willems: 1. Een stuk land, genaamd "Burghs Ven" bij "Wilsloot" in de banne van Ilpendam, 3 deijmt 175 roeden, Neel Jacobs ten O en de erfgenamen van Ds. Posthumus ten W. 2. Een half huis en erf te Ilpendam, (waarvan Wolmoedt Sijmons de andere helft bezit) het voorerf van Claes Claesz Waels ten N en het voorerf van Sijmon Dircksz Nooms ten Z.


2 : Stijntje Willems en haar man Jan Pietersz Kat: 1. Een stuk land te Ilpendam aan de Ringsloot van de Purmer, genaamd "De Harn", 1 deijmt 325 roeden, de kerk ten Z en Dirck Claesz Visscher ten N. 2. Een stuk land, genaamd "Heijntje Wil", 2 deijmt 25 roeden, op de Gorssloot, Heijntje Wilsloot ten N en Cornelis Jansz ten Z. 3. Een stuk land, genaamd "Het Burghje", aan de Burghsloot, 1 deijmt 50 roeden, de erfgenamen van Claes Jansz Keet ten Z en Cornelis Jansz ten N 4. Een huis en erf met de kiele daarbij staande te Ilpendam, Sijmon Dircksz Nooms ten Z en Claes Claesz Waels ten N.


3 : De onmondige kinderen van zaliger Griet Willems: 1. Een stuk land in de banne van Ilpendam, genaamd "De Groote Ven", 5 deijmt 275 roeden, van de Dijksloot af tot de Gouwsloot toe, leggende op en omtrent de Droogesloot, Cornelis IJsbrantsz en de kinderen van Pieter Cornelisz Backer ten O en Jan Cornelisz Buijes, Jan Sijmonsz en de Droogesloot ten W. 
Waels, Klaas Klaasz (I53895)
 
109 10-07-1740 getuige doop van Klaasje dochter Jan Jacobsz Westerheuvel en Lena Claasje de Ronde en 20-02-1741 Claasje samen met Claasje Jans Westerheuvel van Oostveen, Klaasje Jansd (I33140)
 
110 10-09-1735 met attestatie naar Landsmeer Gieter, Klaas Gerritsz (I57237)
 
111 10-10-1772 GETUIGENVERKLARING 3658 AKTE 170
Dirk Willemsz Stroo en Antje Hendriks, echtelieden in den Ilp verklaren op verzoek
van Jacob Focker, broodbakker in den Ilp: dat zij buren zijn van genoemde Jacob
Focker en door hem meermalen zijn verzogt om brood te halen bij bakker Hendrik
Blees in den Ilp, zowel voor eigen consumptie als om zijn klanten te gerieven, omdat
hij zelg geen graan had en zich schaamde om daarmee bij de andere bakkers voor
den dag te komen. Verder verklaren zij dat Jacob Focker van 01-07-1772 tot 26-08-
1772 niet het minste graan heeft ingeslagen zonder daarvoor de verschuldige impost
te betalen.
OBJE: _PREF Y
OBJE: _PUBL Y
OBJE: _CUT Y
OBJE: _CUTD 127 0 1032 1377
 
Stroo, Dirk Willemsz (I37931)
 
112 102. De weeskamer debet aan de nagelaten kinderen van wijlen Pieter Jansz Groot en Debora
Kraft zaliger de goederen die door de voogden Jacob Kop tot Zaandam, Thijs Jansz Hoogtwoud en
IJsbrant IJsaacsz Smit tot Rijp en Huijgh Jansz Maats in de Beemster volgens staat en inventaris in
dato 28-06-1695 op 06-12-1695 ter weeskamer zijn gebracht.

03-11-1699 Jacob Olij en Lijsbet Groot ontvangen volgens akte 12-10-1699 voor notaris Baars
te Purmerend hun goederen.

11-05-1703 Tijmon Pietersz Groot ontvangt zijn goederen.

05-04-1704 Cornelis Pietersz Groot, meerderjarig, ontvangt zijn goederen volgens de akte van
scheiding 11-05-1703 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
05-08-1710 Jan en Jacob Pietersz Groot ontvangen hun goederen volgens de akte van
scheiding 11-05-1703 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
05-08-1710 Abraham Groot ontvangt zijn goederen volgens de akte van scheiding 11-05-1703
voor notaris Abraham Baars te Purmerend. 
Groot, Pieter Jansz (I41618)
 
113 1088 Sijmen Cornelisz Bon, geboren omstreeks 1575 in Benthuizen. Sijmen Cornelisz is overleden.
Hij trouwde ongeveer 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1603 met:
1089 Maertie Pieters, geboren omstreeks 1590. Maertie is overleden. 
Bon, Simon Cornelisz (I41993)
 
114 1090 Philip Philps. Philip is overleden.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-01-1610 in Waddinxveen met:
1091 Grietje Cornelis, geboren in 1575. Grietje is overleden 
Philipz, Philip (I41971)
 
115 1092 Cornelis Pieterz Craan, geboren omstreeks 1583 in Hazerswoude. Cornelis Pieterz is overleden op 05-12-1634 in Hazerswoude, ongeveer 51 jaar oud.
Hij trouwde ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1606 in Hazerswoude met:
1093 Josintje Claesdr, geboren omstreeks 1585 in Hazerswoude. Josintje is overleden op 28-04-1636 in Hazerswoude, ongeveer 51 jaar oud. 
Kraan, Cornelis Pietersz (I42082)
 
116 11 kinderen, 1 overleden Braun, Gerhard (I10714)
 
117 11 kinderen, 4 overleden Neudorf, Jacob (I10810)
 
118 11-05-1783 alhier gehuwd
Cornelis Pietersz Langewis, jm Wveer

Hilgond Klaas de Boer, jd Ilpendam 
Langereis, Cornelis Pietersz (I15097)
 
119 11-06-1688 (26) Testament van Welmoet Sijmons, weduwe van zaliger Willem Claasz Coel, wonende te Zuiderwoude, tamelijk gezond. Bij haar overlijden zal haar dochter Suewtje Willems als legaat de hele inboedel en haar kleren, goud en zilver ontvangen. De resterende goederen gaan naar haar voornoemde dochter Suewtje Willems, de kinderen van haar zoon Claas Coel zaliger en de kinderen van haar jongste zoon Sijmon Willemsz Bruijn zaliger. Getuigen Jan Sijmonsz Bruijn en Cornelis Jacobsz Pilgrom. Simonsd, Wolmoet (I48930)
 
120 11-08-1787 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF IN DEN ILP 3651 FOLIO 17-V
Verkoper: De weduwe van Jan Pietersz Kool uit den Ilp

Koper: Haar schoonzoon Claas Sijmonsz Wals uit den Ilp

T r a n s a c t i e :

Haar huis en erf in den Ilp, de erfgenamen Comen (?) ten N en de School
ten Z. F. 200-00-00. 
Kool, Jan Pietersz (I36546)
 
121 11.11.1747 Cornelis Cornelisz Modder aangesteld tot molenaar in de molen in de polder N, i.p.v. zijn overleden vader Cornelis Hendriksze; zijn moeder mag de rest van haar leven in de molen blijven wonen
16.6.1767 testament van Cornelis Cornelisz Modder en Maartje Jans Meursen, wonende in de Schermer
28.3.1779 Jannetje Sijmons de Wit getuige van een kind van Jacob Teunisz Makal? en Grietje Sijmons
1.9.1768 testament Cornelis Modder en Jannetje Sijmens

1783 Cornelis Modder van de poldermolen B is door het scheprad gegrepen, waardoor hij vermorzeld werd; de diaconie draagt bij in de kosten van de begrafenis; Jannetje Sijmens de Wit ontvangt ondersteuning tot 1795; ze gaat dan inwonen bij Jacob Bakker
1788-1798 lidm.lijst: Jannetje Sijmons de Wit 
Modder, Cornelis Cornelisz (I30634)
 
122 11.3.1681 inventarisnr: 6376 126-v.
ds. Johannes Reelant, predikant van de Gereformeerde gemeente te Amsterdam, als vader en voogd over zijn kinderen geteeld bij zal. Aagien Auwels (Prins), verkoopt aan Pieter Auwelsz Prins, zijn zwager, mede schepen en vroetschap,een leeg erf met bleekveld voor over straat en een tuintje achter over sloot op 't West. Belend met de erfg. van Cornelis Dirksz Vet O. de kinderen en erfg. van dr. Jan Willemsz W. Koopsom 50 gld.
schout: J.Schouten, schepenen: J.Groot en C.Beck. 
Prins, Aagje Auwelsd (I53948)
 
123 110. De kinderen van Sijmon Marcusz en Trijn Hendriks, met namen Aaf en Hendrik
Sijmons.

09-11-1677 De voogden Marcus Louwesz, grootvader, en Cornelis Dirksz Binnenwijsentvertichtigen de kinderen ter weeskamer met twee obligaties van f 500.- en van
f 200.-.

02-06-1693 Tot voogden in plaats van de overledenen worden aangesteld Louw Marcusz en Jan
Lourisz.

01-11-1695 Adriaan Marcusz, Evert Marcusz, Harmen Jansz Donker en Dirk Dunnebier, zich
sterk makende voor de verdere erfgenamen van vaders en moeders zijde van de
kinderen van Sijmon Marcusz en Trijn Hendriks, ontvangen de goederen. 
Groot, Simon Marcusz (I41722)
 
124 1144 Heijndrick Boons. Hij is gedoopt omstreeks 1620. Heijndrick is overleden. NN (I42359)
 
125 119. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van wijlen Adriaan Germentsz,
waarvan de moeder is Crelisje Claas Koen, genaamd Neeltje en Trijntje.
01-12-1733 De moeder, geassisteerd door de voogden Cornelis Germentsz en Anthonij Veraalte,
bewijst de kinderen voor vaders erfenis land onder de banne van Graft.


160. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Claas
Pietersz, waarvan de moeder is Guurtje Claas.

02-12-1738 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis Claasz en Anthonij van
Raalte in de Beemster en Claas Cornelisz tot Graft aan ieder kind voor vaders erfenis
een zilveren dukaton, die onder haar blijven berusten. 
van Raalte, Anthonie (I21827)
 
126 12 kinderen, 3 overleden. Leefde in Oderberg-Duitsland gedurende WW II Neudorf, Cornelius Corneliusz (I10724)
 
127 12-01-1754 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF IN DEN ILP PAG. 297


Verkoper: Jan Honingh uit den Ilp voor de helft. Claas Claasz Viskoper gehuwd met Maarijtje Jans Harder uit den Ilp; Cornelis Bandt gehuwd met Willempje Jans Harder uit Middelie, voor zich zel en voor nun schoonmoeder Eefje Pieters, weduwe van Jan Harder, uit den Ilp, voor de andere helft. Samen erfgenamen van Diwertie Jans Harder, gewesen huisvrouw van Jan Honing.
Koper: Jetsz Hansz uit den Ilp

Een huis en erf in den Ilp bewesten de Gouw, Pieter Pietersz Dekker ten N en Claas Keijser ten Z. F. 40-00-00. 
Viskooper, Klaas Klaasz (I61325)
 
128 12-03-1713 HYPOTHEEK OP DRIE HUIJZEN EN ERVEN MET
EEN STUK LANDT TOT ILPENDAM FOLIO 19-V

5

Hypotheek: F. 2800-00-00, ten laste van Zijmon Willemsz Nieuwlandt, biersteker te
Ilpendam.

Geldschieter: Eefje Adams, weduwe van Jan Pietersz en de schoonmoeder van
de hypotheeknemer, mede te Ilpendam.

Onderpand: 1. Een huis en erf te Ilpendam zijnde een bierstekerij door hem
bewoond, de ergenamen van Heijn Krijnsz ten Z en de weduwe van
Pouwels Jansz ten N.

2. Twee huizen en erven te Ilpendam, naast elkaar gelegen, de ene
genaamd "De Prins", Stijn Cornelis ten Z en de smederij ten N.
3. Een stuk land, 464 roeden, aan de Laege dijk voor dijkcamp, 11e
Weer no 15, Jacob Jansz Koene ten Z en Jan Kop ten N.08-04-1706 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 31

Sijmon Willemsz Nieuwlandt (33) en Marten Dircksz (33) beiden uit Ilpendam. Zij
verklaren op verzoek en behoeven van Joris Jansz van den Broeck, dat het huis wat
dezxe thans bezit zo dicht tegen het huis van Jacob de Kalverkoper heeft
aangestaan dat een jongen nauwelijks tussen beide genoemde huizen door kon
kruipen. Verder verscheen Wouter Adriaansz van der Meer (77) welke verklaarde het
huis ooit in eigendom te hebben gehad en dat naar zijn weten het huis alleen een erf
had aan de zuidzijde.27-05-1708 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 48

Cornelis Jansz Rinckel en Anna Jacobs, echtelieden te Ilpendam. Zij verklaren op
verzoek en ten behoeve van Heijndrick Krijnsz Pauw uit Ilpendam. Dat zij vanaf 01-
05-1696 tot 30-04-1698 in het zuidelijkste huis van de twee huizen van Heijndrick
Krijnsz Pauw, bezuiden de kerk te Ilpendam naast elkaar en uitkomend emet een erf
daarachter op de Jaagvaart hebben gewoond. En dat het noordelijkste huis, net als
nu nog, bewoond werd door Heijndrick Krijnsz Pauw. Tevens dat het huis daar weer
ten noorden van, thans bewoond door Sijmon Nieuwlandt en zijn moeder Niesje
Sijmons of Adriaantje de zuster van voorneomde Nieuwlandt werd bewoond. Dat
deze zich het gebruik van de steeg tussen deze huizen hebben aangematigd en dat
daarom Heijndrick Krijnsz Pauw in de herfst van 1697 aan het achtereind van de
steeg een poort met een slot heeft gemaakt.26-09-1712 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 84

Joseph Gerrritsz (Hij tekent met Gerritszon) wonende te Monnickendam en Breghje
IJdes wonende te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van Sijmon Nieuwlandt uit
Ilpendam. Dat hij eerste deposant op 02-08-1712 alhier is geweest met tabak te koop
te Ilpendam. Dat hij werd aangehouden door de impostmeester Pieter Kruijf
geassisteerd met de deurwaarders Jan Gons en Dirk Bonne en Dirk Raek en een
toeziender van Marcus Veen. Dat hij daarbij onheus werd behandeld en werd
uitgescholden voor smous (jood). Breghje IJdes bevestigd deze verklaring.


13-06-1713 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 93

Mr. Jan Franken, chirurgijn te Ilpendam verklaart op verzoek en ten behoeve van
Sijmon Willemsz Nieuwlandt, biersteker te Ilpendam, dat hij op 09-08-1712 op
verzoek van Trijntje Jans de huisvrouw van Sijmon Willemsz Nieuwlandt, bij haar
man thuis wilde komen om hem te verbinden van de wonden die hij 's avonds te
voren opgelopen had van Wouter Adriaansz van der Meer. Hij verzorg hem aan drie
wonden aan het been en hij blijft zeven weken lang onder behandeling. 
Nieuwland, Simon Willemsz (I36244)
 
129 12-04-1694 GETUIGENVERKLARING 3655 AKTE 16 Hendrick Harmensz (36) uit Ilpendam, Pieter Aertsz Tolck, vroedschap te Purmerland, Garmet Jansz (46), Albert Gerritsz (48), Jan Pietersz Dingnoom (44) en Frans Fransz Melschede (38) en Ariaan Michielsz (38), allen te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van Grietie, huisvrouw van Willem Jansz Kriggingel; Dat Willem Jansz Kriggingel met zijn zwager Jacobus de Roij in de maand januari van dit jaar te Ilpendam zijn geweest als desertanten).


13-04-1701 GETUIGENVERKLARING 3655 AKTE 110

Evert Jansz (30) uit Purmerend en Willem Melchede (21) uit Weerne, beiden tegenwoordig te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van Frans Fransz Melchideij uit IOlpendam dat op dinsdag 9 augustus 1701 Sijmon Biersteecker uit Ilpendam gepoogd heeft Frans Fransz met zijn schuitje te overvaren en hem uitgescholden heeft voor Poep.


04-07-1709 AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 55

Frans Fransz Melschede, mr. broodbakker te Ilpendam geeft procuratie aan zijn broer Dirck Melschede wonende te Utrecht m uit zijn naam de roerende en onroerende goederen die zijn vader Frans Melschede en zijn moeder Catharina Geerdings hebben nagelaten naar zijn broers goeddunken te verkopen of te vermangelen.


Alias: De Bakker (van Ilpendam) 
Melschede, Frans Fransz (I60115)
 
130 12-06-1686
Sijbet Claesz en Jan Jansz Kist wonende te oudorp of Huijgendijck en Jacob Allertsz Hensbroek en Jacob Jansz Zeun als voogden over de laatste weduwe en kinderen van zaliger Claes Reijertsz wonende te Oudorp, verkopen aan Dirck Allertsz Hensbroek de gerechte helft in een stuk weiland groot 2 geerzen 10 snees en 10 roe, gelegen belend Jong Klaes Swager ten Oosten en de Breesloot ten Noorden en Westen. De andere helft is van de koper. 
Zeun, Jacob Jansz (I39444)
 
131 12-06-1930 vertrokken naar Schiedam
OBJE: _PREF Y
OBJE: _PUBL Y
OBJE: _CUT Y
OBJE: _CUTD 269 6 302 404
 
de Boer, Jannetje Geertruida Simonsd (I75885)
 
132 12-09-1736 TESTAMENT 3657 AKTE 128


Testament op de langstlevende van Sijmon Jacobsz Bosschieter, oud schepen en Grietje Pieters Brandt, echtelieden in den Ilp. Hij legateerd aan zijn moeder Lopje Sijmons. 
Bosschieter, Simon Jacobsz (I38124)
 
133 12-12-1711 EEN HUIJS EN ERF TE ILPENDAM FOLIO 244-V
Verkoper: Cornelis de Boer en Claas Goosen, beiden te Zaandam
Koper: Trijntje Jans, huisvrouw van Zijmon Nieuwlant, wonende te
Ilpendam

Transactie: Een huis en erf te Ilpendam, omtrent de kerk, buitendijks, de herberg
genaamd "De Prins" ten O en de smederij ten W. F. 45-00-00. 
Gouw, Trijntje Jansd (I36217)
 
134 12-12-1777 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM 3650 FOLIO 122-V
Verkoper: Dirk Sentienien (Sentinie, Sintinie) uit Ilpendam

Koper: Aaltie Dirks Sentienien, weduwe van Hendrik Fise (Visie, Vise) uit
Ilpendam

T r a n s a c t i e :

Een huis en erf te Ilpendam (Kerkstraat?), Cornelis van Santen
(broodbakker) ten O en Sijmon Pappot ten W. F. 150-00-00.

Clausule: De verkoper mag gedurende zijn leven lang in het huis blijven wonen en
het gebruik van alles hebben. 
Sentenie, Aaltje Dirksd (I41216)
 
135 12-12-1788 BOEDELSCHEIDING 3659 AKTE 106
Pieter A de Ruijter gehuwd met Neeltje K. Knip uit Purmerland. Zij verklaren ontvangen te Hebben van hun moeder en schoonmoeder Aagje Pieters Prins, weduwe van Klaas Pietersz Knip, hun erfdeel uit de erfenis van hun vader en schoonvader. 
de Ruijter, Pieter Albertsz (I21067)
 
136 12-2-1619: Frans Roosterman Jacobsz., tresorier van Medemblik, bij dode van Anna Roosterman,
zijn tante, waarna overdracht aan Albert Pietersz. Hauwert, dijkgraaf van Medemblik en de
vier Noorderkoggen, voor Jacob Roosterman de jonge, zijn zoon en Alberts kleinzoon, LRK 142
c. Kenn., fol. 18-19.

de crysraet der burgery, bestaende in dese Jan Jansz. de Zee, capiteyn, Jacob Fransz. Roosterman, capiteyn, Dirck Thomasz. Puynder, capiteyn en Adryaen Albersz. 
Roosterman, Frans Jacobsz (I25813)
 
137 12-8-1635 met attestatie van Westwoud naar de Beemster met zijn vrouw
Alias: Droog, Drogeboer 
Binnewijsend, Dirk Simonsz (I41268)
 
138 12/10 1669 Anna Jans i/d Doelstr. wed. v. Corn. Cornelisz Boer, testt. Heeft een zoon Corn. Cornelisz Boer nu in Oost-Indië. Jansd, Anna (I61684)
 
139 12/12 1712 de Eers. Jan Claesz Nierop en de Eerb. Maritje Baarts, echteluijden, zij siek te bedde, testeeren mutueel. Get.: Pieter Dekker en Frans Pont. Nierop, Jan Klaasz (I63750)
 
140 12/2 1711 de Hr Nicolaas Breemburg(h) testeert voor Notrs en schepenen. Hij
revoceert eerdere testam. en huw. voorw. bij test. disp. v. 3/6 1702
voor Notrs Claas Bost, voor zooverre strijdig met dit testament. Hij
onterft sijn soon Jan (Nicolaasz) Breemburg(h) "soo hij hem nog
soodanig soude mogen noemen" omdat deze zich niet aan zijn

kinderlijke pligt heeft gehouden en toen hij testateur ten dienste
deser lande uijtlandigh was diens mutueel testament, gemaakt voor
zijn vertrek heeft vernietight en een ander gemaakt heeft ten eigen
faveure met verlies voor hem testateur van die goederen "die hij
selfs bij de see met gevaar van de see en vijanden soo suur gewonnen
heeft". Hij legateert verder aan dienstboden en knegten en o.a. aan
Cornelis en Jan Grebber soonen van Geertje Adriaans. Univers.
erfgen. zijn de kinderen van sijn voorn. soon geprocreeert of te
procreëeren bij sijn tegenw. vrouw. Tot vooghden over deze

kleinkinderen stelt hij aan den E. Jacob Theunisz Walraven oude oom
van dese kinderen van moeders sijde en Jan Bording hun oude oom van
moedersvaders sijde woonende resp. tot A'dam en Quadijck. Hij wil
begraven worden in sijn graf op 't choor v/d Groote Kerck No. 68.
Get.: de Heeren Cornelis Keetman en Mr. Jan Brommer, reg.-sch. 
Breemburg, Klaas (I65781)
 
141 12/6 1705 Jan Breemburg (teekent Breemborg) j.m. geass. met sijn vader de Hr.
Nicolaas Breemburg, Commandeur ter Zee onder de Admiralit. v. A'dam
en Trijntje Cornelis Bording(s) j.d. geass. met haar grootmoeder de
Eerb. Marij Jacobs(dr) Pieteijs en haar oom Johannes Hendricksz,
sluiten huw. voorwaarden. 
Breemburg, Jan Klaasz (I65776)
 
142 123. De weeskamer debet aan de minderjarige zoon van Pieter Hulstman, weduwnaar van
Trijntje Kalis, genaamd Pieter Pietersz Hulstman oud circa 1 jaar.
03-07-1780 Tot voogden over het kind in de nalatenschap van zijn meuije Neeltje Kalis worden
aangesteld Claas Marees en Teunis Olij, beiden in de Beemster.
07-08-1780 De voogden brengen f 105.11.- boven.

08-11-1790 In plaats van de overleden voogden worden aangesteld Pieter Hulstman in de Rijp en
Jan Claas de Boer in de Jisper watermolens. Jan Claas de Boer brengt als oom van
het kind f 25.- boven volgens testament van Isabella van Raalte weduwe Claas Kalis,
gepasseerd 24-08-1780 voor notaris Klaas Schoorl.

08-03-1803 Pieter Pietersz Hulstman, volgens doopcedulle op 22-02-1778 laten dopen door
Neeltje Klaas Kalis als zoon van Pieter Hulstman en Trijntje Klaas Kalis, allen in de
Beemster, geassisteerd met zijn voogd Jan Klaasz de Boer, ontvangt zijn goederen. 
Kalis, Trijntje Klaasd (I9452)
 
143 124. De kinderen van Sijmon Dirksz Binnenwijsen en Aaf Cornelis.
05-10-1683 De oom Cornelis Dirksz Binnenwijzen brengt de goederen boven.
Overgedragen in het nieuwe register folio 72.

72. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Sijmon Binnenwijsen en Aaf
Cornelis over de goederen waarmee de kinderen op 05-10-1683 door hun oom en voogd Cornelis
Binnenwijsen, volgens uitwijzen van het oude register folio 124, ter weeskamer zijn vertichtigd.
Omdat ontvangsten en uitgaven in het oude register niet met elkaar balanceren, hebben de
weesmeesters en de tegenwoordige voogden Cornelis van der Meer en Dirck Binnenwijsen na
uitvoerig onderzoek op 25-08-1693 bevonden dat de kinderen in de volgende goederen competeren
en ter weeskamer vertichtigd zouden moeten zijn:

Eerstelijk tot voldoening van vaders en moeders erfenis f 1646.-.
Nog een erfenis van hun grootvader Cornelis Dubbelt f 482.-.

Item van hun grootmoeder Marij Ewouts f 376.-.

En tenslotte nog f 185.- die de kinderen hebben geërfd van hun halve broeder Sijmon
Sijmonsz Binnenwijsen.

Ook wordt f 579.- bovengebracht als opbrengst van de uitgezette penningen tussen
05-10-1683 en 01-09-1693.

01-09-1693 Dirck Sijmonsz Binnenwijsen ontvangt in presentie van de voogden Cornelis van
der Meer en Dirck Binnenwijsen de gerechte helft van de goederen waarin hij naast
zijn zuster Marijtje Sijmons is vertichtigd.

05-08-1695 Pieter Cornelisz Pauw en Mari Simens ontvangen hun goederen. 
van der Meer, Aafje Cornelisd (I41324)
 
144 126. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Gerritsz
Schaar, genaamd (niet ingevuld).

Tot voogden zijn aangesteld Cornelis Poulusz Schenker en Cornelis Gerritsz Schaar.
27-01-1738 De vader bewijst aan zijn kinderen voor moeders erfenis land in de Beemster. 
Schaar, Jan Gerritsz (I42065)
 
145 13 Cornelis Claesz Telingh bewijs aen sijn kinderen
Tekst:

Inventaris van de goederen ter weeskamere bewesen door Cornelis Claesz Telingh sijn vier kinderen, met name Claes, Marritje, Aeffje ende Anne Cornelis, verweckt bij zaliger Anne Claes, voort moederlijcke goet, ten overstaen van Jacob Pietersz Root, out oom, Jan Fransz, Jan Sijmonsz ende Allert Cornelisz aengeheylickte omen als voogden over de vier onmondige kinderen als boven is geseght en is alst volght, Namentlijck dat ider kint van dien sal hebben een somme van vijftigh guldens, maeckende samme een somme van: f 200: 0: 0 Welcke voorsz. somme onder de vader sal blijven berusten en off het quame te gebeuren ( dat Godt verhoede ) dat de voornoemde Cornelis Claesz Telingh mogt te geraecke in decadentie, dat hij alsdan de voorsz. f 200:- met approbatie van de heere weesmeesteren ende voogden wederom naer hem sal mogen trecken als off deselve alhier niet en ware bewesen, omme de kinderen daervan te mogen opvoeden ende groot te brengen, aldus gedaen ten overstaen van de heere weesmeesteren den 14e Januarii 1682
Mij present
E. Voskuijl, secretaris.

(in de marge)
Huyden den 9e Maert 1695 heeft Cornelis Claesz Teelingh opgebraght aen Jan Sijmonsz in qualite als voogt van de kinderen, een somme van f 50: 0: 0 van dese onderstaende somme van f 200:- gulden en is voor Marie Cornelis voorsz., waervan hij, Jan Sijmonsz Bleker bekende voor Marie haer portie voldaen te zijn en blijft de somme noch
f 150:- gulden, datum utsupra
mij present
G. van Manen.
dese bovenstaende somme van 50 gulden heeft Marie Cornelis ontfangen uyt handen van weesmeesteren en daeromme boven geroyeert desen 23e Maart 1695
mij present
G. van Manen, secretaris.

Op den 6e Februarii 1697 compareerde ter weeskamere Claes Cornelisz Teelingh, dewelcke bekende voor sijn portie van desen bovenstaanden inventaris ten vollen voldaan te sijn en dat met een somme van f 50:- gulden, bedanckte derhalven de heere weesmeesteren en voogden voor de goede adminestratie daarvan gedaan, aldus gedaan dato utsupra
Claes Cornelisz Teelingh.

Op huyden den 12e Mey 1706
Compareerde voor de heere weesmeesteren Anne Cornelis, die verclaarde mondigh te zijn en boven haar 25 jaren out, bekende verder voor haar portie van desen voorenstaanden inventaris met de somme van f 50:- gulden voldaan te zijn, daaromme haar portie geroyeert, ten oirconde soo heeft sij comparante dese getekent den dato utsupra
Anker
Anne Kornlijs

Huyden den 13 April 1712
Compareerde voor de heere weesmeesteren Aefje Cornelis, die meerderjarig is, en verclaarde voor haar portie van den voorenstaanden inventaris voldaan te zijn, bedanckte derhalve de heere weesmeesteren en voogden over haar adminestratie over haar goederen gehadt, dienthalve geroyeert en bij de comparante getekent dato utsupra
Dit X is het merck van Aefje Cornelis selff gestelt
Mij present
G. van Manen, secretaris.
Toegangsnummer:

OA-0006 Oud Rechterlijk Archief Krommenie
Inventarisnummer:

1488 
Klaasd, Antje (I43453)
 
146 13 september 1816 ingeschreven als student in Groningen
17 november 1822 intrede in Lollum

8 oktober 1826 afscheid naar Graft 
Riedel, Alexander Arnoldus Johannesz (I22211)
 
147 13-02-1685 ERFENISSE VAN JACOB JACOBSZ BOSSCHIETER FOLIO 227 V
Erflater: Jan Jacobsz Bosschieter, in den Ilp overleden.

Nalatenschap:

1. Een stuk land, op "Heijntie Wil" 925 roeden, Jan Cool CS ten Z en Pieter Claasz Berckhout ten N. F. 54-00-00.
2. Een stuk land, op "Heijntie Wil", 900 roeden, Pieter Jansz Veen ten Z en de weduwe van Pouwles Pietersz ten N. F, 50-00-00.
3. Een stuk land, op "Heijntie Wil", genaamd "De Hooge Ven", 450 roeden, de erfgenamen van Geertie Gerrits ten Z en de overledene CS ten N. F. 25-00-00.
4. Een stuk land, bij "Heijntie Wil", 550 roeden, de overledene CS ten Z en Griet Jacobs ten N. F. 25-00-00.
5. Een stuk land, zijnde een Gouwcamp, 550 roeden, Pouwles Garbrantsz ten Z en Cornelis Jansz Schipper ten N. F. 25-00-00.
6. Een stuk land, zijnde een Gouwcamp, op "De Smaalsloot", 400 roeden, Claas Swart ten Z en ten N. F. 12-00-00.
7. Een stuk land, achter het land van no. 6, 900 roeden, Gerrit Hardersse ten Z en Dirck Cornelisz ten N. F. 30-00-00.
8. Een campie land op de "Smaalsloot", 100 roeden, Gerrit Hardersse ten Z en Jaep Arisz ten N. F. 00-00-00.
9. Een stuk land, op "Heijntiessloot", 400 roeden, Claas Jong ten Z en Jan Schoenmaacker ten N. F. 12-00-00.
10. Een stuk akkerland, gelegen bij no. 9, 100 roeden, Cornelis Jansz Glas ten Z en ten N. F. 2-00-00.
11. Een coppeltie akkerland in de Veene, 400 roeden, Cornelis Jansz Glas ten Z en de weduwe van Dirck Swart ten N. F, 20-00-00.
12. Een stukje akkerland in de Veene, 200 roeden, Jan Claasz ten Z en een Oostzaner ten N. F. 15-00-00.
13. Een zevende part in een huis en erf in den Ilp, bewesten de Gouwe, de Korenmolen ten Z en Niesie Pouwles ten N. F. 15-00-00.


Opmerking: De items 1 t/m 12 allen voor een zevende part. 
Bosschieter, Jacob Jacobsz (I3095)
 
148 13-02-1719 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 1
Claertje Pieters, weduwe van Pieter Jansz wonende te Oostzaan, thans in den Ilp,
geeft procuratie aan haar zoon Dirk Tijmonsz Gnuijt uit den Ilp, om uit haar naam
ten sterfhuize van haar zuster Grietje Pieters te Wormer overleden, te accorderen
met de erfgenamen. 
Stark, Klaartje Pietersd (I44128)
 
149 13-03-1704 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 3

Claas Jansz Nies (84), Pieter Aartsz Tolk (68), Jan Claasz Out (66), Cornelis Claasz Snijer (61), Dirk Cornelisz Bus (59), Jan Gijsbertsz (57), Jan Jansz Spanjen (57), Pieter Boom (56), Pieter Sijmonsz Swart (57), Sijmon Dirksz (54), Jacob Pouwelsz (53), Albert Sijmonsz Swart (50), Jan Pietersz Knoeijer (50), Sijmon Cornelisz (50), Claas Pietersz (49), Cornelis Moensz (39). Zij verklaren op verzoek van Claas Jobsz, oud burgemeester uit Purmerland en Hendrik Poppen uit den Ilp, dat de nieuwigheden die de nieuwe pachters op het gemaal Pieter Vos en Claas Neeltjes willen invoeren door hem niet worden gewenst en dat het bij het oude moet blijven. 
Roele, Cornelis Moensz (I74527)
 
150 13-03-1754 attestatie van Opmeer Leek, Jacob Dirksz (I19687)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 2277» Volgende»


Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2019.

Gegevens onderhouden door Pieter.