Genealogie de Boer Groot-Waterland/Zaanstreek

Een verzameling van gezinsconstructies rond de verschillende families met de achternaam de Boer uit dit gebied.

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 113,839

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 2277» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 13-03-1774 Jan Adriaansz de Boer Wijde Wormer Maartje Abrahamsz Groot onder Purmerend jm jd beide geboren in de Purmer; alhier in de kerk
OBJE: _PREF Y
OBJE: _PUBL Y
OBJE: _CUT Y
OBJE: _CUTD 0 46 680 906
 
Groot, Maartje (I1913)
 
152 13-03-1784 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM 3650 FOLIO 260-R
Verkoper: Abram Bosschieter, regerend schepen uit Ilpendam

88

Koper: Claas de Boer, regerend burgemeester te Ilpendam

T r a n s a c t i e :

Een huis en erf te Ilpendam, buitendijks, Pieter Draijsma ten N en de
weduwe van Jan Visser ten Z. F. 50-00-00.
13-03-1784 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM 3650 FOLIO 260-V


19-07-1788 GETUIGENVERKLARING 3659 AKTE 101

Frederik Kijpeke, lijfknecht van de heer der Heerlijkheid; Jan Boom; Arent ter
Steegen en gerrit Munnik, allen te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van Mr. Jacob
Klinkhamer. Betreffende een verschil van mening over enige betaalde vrachtkosten
aan de Veerschippers Claas de Boer Sr. en Jr.

Veerschipper te Ilpendam 
de Boer, Klaas Klaasz (I21667)
 
153 13-05-1787 met attestatie naar Rotterdam met Simon Muus van Zalinge, Eefje Pietersd (I54274)
 
154 13-06-1694 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 20


Bijeenvergaderd zijn: Jan Claasz Marijns, oud burgemeester en vroedschap; Jan Ghijsbertsz, oud schepen; Jan Claasz Schouten voor zich zel en voor zijn zuster Trijntie Claas; Dirck Sijmonsz Swart; Jacob Claasz Bosschieter, oud schepen voor hem zelf en als voogd over de nagelaten kinderen van Aert Claasz Schouten; Claas Gerritsz Harde Claas, allen uit den Ilp; Jacob Cornelisz Visscher mety authorisatie van de kinderen van Pieter Gerritsz Harde Pieter wonende op de Coogh. Zij komen overeen de nagelaten goederen van Eeght Jacobs, Trijn Aerts en Geert Aerts alsmede van Gerrit Hardersz en bij de laatste als laatst over;ledene in bezit geweest, als volgt te verdelen:
Jan Claasz Marijns krijgt:

1. Een stuk land in den Ilp, genaamd "Bestevaers Ven", Eefien Sijmons ten Z en Jan Claasz Marijns ten N. 2. Een stuk land in den Ilp, genaamd "De Biese", Dirck Jacobsz ten Z en "De Breede" ten N.
3. Een stuk land in den Ilp, achter het huis van wijlen Gerrit Hardersz, genaamd "De Stolp". Samen 6 deijmt 150 roeden.
4. De helft in een stuk land in den Ilp, genaamd "De Breede", 600 roeden, "De Biese" ten Z en Dirk Jacobsz ten N.
Jan Ghijsbertsz krijgt: F. 142-11-12 in kontanten. Jan Claasz Schouten Krijgt:
1. Een stuk land in den Ilp, genaamd "Het Smael", 1 deijmt, Dirk Jacobsz ten Z en de erfgenamen van Jaap Aris ten N.
2. Een stuk land in den Ilp, 1 deijmt 312½ roeden, Dirk Ghijsbertsz ten Z en de erfgenamen van Jaap Aris ten N.
3. Een stuk land, genaamd "Het Kleijne Burgie", 575 roeden, Jan Schouten ten Z en Cobis tot Ilpendam ten N.
4. Een stukje land aan de Gouw, een gouwcampje, 500 roeden, Lob en Jaap ten Z en Pauwel Garbrantsz ten N.
5. De helft in een stuk land in den Ilp, genaamd "De Breede", 600 roeden, "De Biese" ten Z en Dirk Jacobsz ten N.
6. F. 42-11-12 in kontanten.

Trijn Claas Krijgt: F. 142-11-12 in kontanten.

Dirck Sijmonsz Swart krijgt:

1. Een stuk land bij het Wint, genaad "Bes Ven", 1 deijmt 300 roeden, Dirk Sijmonsz ten Z en Sijmon Pietersz ten N. en F. 42-11-12 in kontanten.
Jacob Claasz Bosschieter krijgt:

1. Een coppel akkerland, gen. "De Doove Laan", 300 roeden, Trijn Sijmons ten Z en Sijmon Aemsz ten N.
2. Een coppel akkerland in de Veene bewesten de Gouw, 200 roeden, Jan Schouten ten Z en de weduwe van Jan van Hoorn ten N.
3. Een campje land, genaamd "De Knobbel", 1 deijmt 50 roeden, Cornelis Dirksz ten Z en de erfgenamen van Jaap Aris ten N. En F. 42-11-12 in kontanten.
De kinderen van Aert Claasz Schouten krijgen: F. 142-11-12 in kontanten. Claas Gerritsz Harde Claas krijgt: F. 255-11-00.
Harde Pieters kinderen krijgen: F. 255-11-00.

Hedt huis en erf met 5 roeden land, beoosten de Gouw, Cornelis Claasz de slager ten Z, blijft onverdeeld.
28-01-1694 ERFFENISSE VAN GERRIT HARDERSSE FOLIO 241-R

Erflater: Gerrit Hardersz, in den Ilp overleden.

Nalatenschap: 1. Een stuk land in den Ilp, 700 roeden, Dirck Sijmonsz ten Z en Sijmon Pietersz ten N. F. 200-00-00. 
Harder, Gerrit (I61342)
 
155 13-06-1744 BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3658 AKTE 15
Gerrit Aartsz Scharn en Tijmon Sijmonsz Scharn uit den Ilp en Bernardus Boeijink,
schepen, uit Purmerland, als voogden over de drie onmondige kinderen van Muus
Pietersz geteelt bij zijn eerdere huisvrouw Fransie Aarts Scharn, genaamd Pieter
Muusz, Giertie Muus en Garmet Muusz. De kinderen krijgen: 1. Een stuk land in den
ilp bewesten de Gouw, 14e Weer no 27, 1 deijmt 350 roeden; 2. Twee stukken land, 4
deijmt 125 roeden, 14e Weer no 47 en 48; Twee stukken land, 2 deijmt 150 roeden,
14e Weer no 113 en 15e Weer no 32. 
Scharn, Fransje Aartsd (I44156)
 
156 13-09-1705 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 24
Maartje Buijs weduwe en boedelhoudster van zaliger Hendrik Boon wonende te Ilpendam. Zij verklaartr dat Dirk Pietersz van Oostzaan (haar man) in het jaar 1677 aan zijn andere zoon Willem Goudt tot onderstant van zijn huwelijk o.a. heeft meegegeven een obligatie van F. 5000-00-00 op naam van Mathijs Leendertsz en dat zij in de boeken vond dat Willem Goudt naar eigen goeddunken met de obligatie mocht handelen. 
Buijes, Maartje IJsbrandsd (I59800)
 
157 13-12-1938 vertrokken naar Oostzaan Kerkstraat 15.
Een man met gouden handen maar met een wispelturige natuur.
Hij heeft van alles en nog wat gedaan en is geeindigd als buschaufeur

OBJE: _PREF Y
OBJE: _PUBL Y
OBJE: _CUT Y
OBJE: _CUTD 5 7 168 224
OBJE: _CUTD 0 0 179 238
 
de Boer, Simon Willemsz (I222)
 
158 13/1 1681 de Eerb. Grietien Dircks wede v. Sijvert Classen de Boer woonende
i/d Verversteegh, gesont, testeert. 
Dirksd, Grietje (I10915)
 
159 13/10 1736 Pieter Vlieland casteleijn in t Heerenlogement, Annetje Jacobs Groot huijsvr. Jacob Nitters, 62 jaar en Lijsbeth Regter huijsvr. van Jacob Dik, Princesteeg, oud 33 jaar. Regter, Elisabeth Bankersd (I50968)
 
160 13/5 1712 Huw. voorw. v.d. Eers. Pieter Claesz Boer, wednr en van de Eerb. Neeltie Arents meerderj. j.d. Aartsd, Neeltje (I61640)
 
161 13/5 1712 Huw. voorw. van de Eers. Jan Claesz Boer wednr en van de Eerb. IJtie Jans Rood, weduwe. Root, IJtje Jansd (I61695)
 
162 130. De kinderen van Lijsbet Claas, waarvan de vader was Sijmon Dirksz Binnenwijsen.
06-03-1685 Bij provisie f 1250.-.

(geen datum) De voogden Jan Binnenwijsen en Cornelis Claasz Muts brengen f 564.8,- boven van
de erfenis van Marij Ewouts, door de moeder aangevuld tot f 750.-.
08-11-1689 Lijsbet Claas ontvangt rente (ook 10-04-1691).

07-02-1696 Er worden nieuwe voogden aangesteld.

Overgebracht in het nieuwe register folio 124.

124. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Simon Dirksz Binnenwijsen en
Lijsbet Claas zaliger, over de goederen waarmee zij ter weeskamer zijn vertichtigd volgens
uitwijzen van het oude register folio 130.

06-03-1685 Bij provisie bovengebracht f 1250.-.

Door de voogden Jan Binnenwijsen en Cornelis Claasz Muts ter weeskamer gebracht
f 564.8.- gekomen van de erfenis van de grootmoeder Marij Ewouts, waarbij de
moeder Lijsbet Claas nog f 185.12.- doet.

08-11-1689 Lijsbet Klaas ontvangt f 30.-; ook 10-04-1691 f 110.-.
28-09-1700 Grietje en Aafje Simons ontvangen ter presentie van hun voogden Jan Dirksz
Binnenwijsen en Cornelis Claasz Muts hun goederen. 
Binnewijsend, Simon Dirksz (I41297)
 
163 132 Hendrik Adamse Keyser, geboren omstreeks 1680 in Coningsbergen?. Hendrik Adamse is overleden.
Hij trouwde ongeveer 26 jaar oud op 16-04-1706 in Amsterdam. Het huwelijk werd aangegaan met:
133 Trijntje Harmens, geboren in Vlieland. Trijntje is overleden na 02-12-1736 in Amsterdam?. 
Keijzer, Hendrik Adamsz (I41714)
 
164 132. (geen titel)
05-06-1685 Jan Jansz Woglum, getrouwd met Marijtje Ewouts, heeft volgens akkoord haar
twee kinderen f 1038.15.- bewezen onder de conditie dat de voogden dit geld van de
te leveren kaas na ontvangst op rente zullen zetten, welke rente aan hem gegeven zal
worden voor onderhoud van de kinderen. Ook bewijst hij hun moeder een stukje
land.

05-10-1688 Pieter Jansz Woglum en Dirk Oijevaar stellen zich ieder voor f 100.- borg en Dirk
Ewoutsz voor f 50.-.

18-08-1690 Dirk Ewoutsz brengt f 287.- boven ter voldoening van de laatste custing te Hoorn,
welk geld met consent van Dirk Ewoutsz en Pieter Cornelisz Jongepieter aan de
medevoogd Sijmon Maartsz on interest gegeven is.

8. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Sijvert Gerritsz en Marijtje
Ewouts, over hun vaders erfenis. De voogden Dirck Ewoutsz, Sijmon Maartsz en Pieter Cornelisz
Jongepieter zullen het geld van de kaas bij Jan Jansz Woglum, getrouwd met de voors. Marijtje
Ewouts, ontvangen en op rente zetten. De rente zal aan Jan Jansz Woglum gegeven worden, die de
kinderen groot zal brengen.

03-02-1688 Jacob Remmetsz Hartooch tot Oosthuijsen ontvangt geld op interest.
05-10-1688 Pieter Jansz Woglum, Dirck Jansz en Dirck Ewoutsz stellen zich borg.
01-08-1690 Dirck Ewoutsz brengt geld boven gekomen van verkochte land.
??-??-1692? De medevoogd Sijmon Maartsz brengt geld boven gekomen van de erfenis van de
erfenis van Marijtje Gerrits tot Akersloot, peet van de kinderen.
04-06-1709? Wijlen Jan Jansz Woglum en Marijtje Ewouts zalr hebben vier onmondige kinderen.
Akte van scheiding 28-05-1709 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
04-06-1709 Gerrit Sijvertsz oud 27 jaar en Maijke Sijverts met haar man Claas Arisz
ontvangen hun geld. 
Binnewijsend, Maartje Ewoutsd (I41425)
 
165 132. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Trijntje Cornelis Haan, in huwelijk verwekt bij Sijmon Jansz Brugge, met namen Trijntje oud omtrent 8, Geertje oud omtrent 6 en Sijmon oud 3 jaar.
15-11-1748 De moeder bewijst aan ieder van haar kinderen voor vaders erfenis f 50.- en een bed of f 100.- zonder bed, die onder haar zullen blijven berusten.
02-03-1756 Tot voogden van de kinderen in de boedel van hun moeder Trijntje Cornelis Haan zijn aangesteld Cornelis Hooijberg, Jan M: Laan, Thijs van Wijngaarde en Pieter Cornelisz Haan.
01-03-1756 De voogden Cornelis Hooijberg en Pieter Cornelisz Haan verklaren dat de nalatenschap van Trijntje Cornelis Haan met haar man Fredrik Hartman gedeeld is en dat zij vaders en moeders erfenis onder zich zullen houden.
06-06-1763 De voogd Cornelis Hooijberg legt rekening af (ook 07-07-1766, 01-05-1769). 07-07-1766 Trijntje Sijmons Brugge, reeds meerderjarig, ontvangt haar 1/3 portie. 04-03-1771 Jan Dirksz Laan de Jonge en Trijntje Sijmons Brugge, Geertje Sijmons en Sijmon Sijmonsz Brugge hebben hun vaders en moeders erfenis ontvangen. 
Haan, Trijntje Cornelisd (I27075)
 
166 134 Jan Brugman, geboren in 1674 in Deventer?. Jan is overleden.
Hij trouwde 29 jaar oud op 18-05-1703 in Amsterdam. Het huwelijk werd aangegaan met:
135 Grietje Spanjert 
Brugman, Jan (I41648)
 
167 134. (geen titel)
07-12-1688 Trijntje Pieters, weduwe van Borrit Pietersz, bewijst ten overstaan van Pieter
Reijersz Jongemaats haar zoon Pieter Borritsz voor zijn vaders erfenis land in de
Zeevang in de banne van Oosthuijsen en f 400.-. Zij is met de voorn: Pieter Reijersz
Jongemaats als grootvader en voogd overeen gekomen dat zij haar zoon van de
renten zal grootbrengen.

Overgebracht in het nieuwe register folio 16.

16. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Borrit Pietersz en Trijntje Pieters,
genaamd Pieter Borritsz, oud (niet ingevuld) jaren over vaders erfenis, die Trijntje Pieters, met
approbatie van Pieter Reijersz Jongemaats als grootvader en voogd, haar kind op 07-12-1688 heeft
bewezen.

05-07-1689 Aan Mr. Pieter ten Bem f 400.- op interest gegeven.
05-09-1691 Het kind participeert voor f 400.- in een custingbrief ten laste van Jan de Vries en
zijn zwager Dirck van Engels als kopers van de herberg de Kan binnen Purmerend
uit de boedel van Mr. Pieter ten Bem.

02-10-1691 De voogd Jan Pietersz Lolles ontvangt f 22.-.; er volgen nog een aantal betalingen
aan Jan Pietersz Lolles tot 03-09-1709.

04-08-1705 De voogden Jan Pietersz Lol en Cornelis Smoutboer brengen een akte van scheidingvan de nagelaten boedel en goederen van wijlen Pieter Reijersz Jongemaats zaliger,
waarin het kind participeert.

03-03-1711 Pieter Borritsz, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn aanbehuwd vader Jan
Pietersz Lol zijn goederen. 
Jongemaats, Pieter Borritsz (I41350)
 
168 136 Pieter Cornelisz Bon, geboren in 1677 in Zegwaard. Pieter Cornelisz is overleden.
Hij trouwde 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-10-1710 in Hazerswoude met:
137 Cornelia Cornelisse Craan. Zij is gedoopt op 28-08-1689 in Hazerswoude. Cornelia Cornelisse is overleden. 
Bon, Pieter Cornelisz (I41903)
 
169 138 Teunis Swanenburg. Hij is gedoopt op 15-11-1682 in Nieuwkoop. Bij de doop van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Elsjen Andries en Wouter Gerritse Nederstigt. Teunis is overleden op 06-06-1753 in Nieuwkoop, 70 jaar oud.
Hij trouwde op 06-03-1707 in Nieuwkoop. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Nieuwkoop. Het huwelijk werd aangegaan met:
139 Grietien Jans Groenevelt, geboren in Zevenhoven?. Grietien Jans is overleden op 27-03-1745 in Nieuwkoop. 
Swanenburg, Teunis Pietersz (I41881)
 
170 14 apr 1713, 6 apr 1719, 30 mrt en 20 mei Kerkmeester
10 apr 1716 Armmeester

03-04-1722 Schepenen 
Blokker, Albert Jansz (I16860)
 
171 14-02-1706 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 30 Claas Sijmonsz Boer, oud burgemeester en vroedschap te Ilpendam en regerend schepene (56), Frans Fransz Menschedi (53) beiden te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek en ten behoeven van Monsr. Cornelis Neesman uit Buiksloot dat Reijnier Willemsz Mensch, wonende in de Purmer op de hofstede "De Vogelsang" hun had verteld dat den heer Daniel van Genegen hem had verboden geld te geven aan Cornelis Neesman.
27-04-1688

EEN ERFF TOT ILPENDAM FOLIO 50 V

Verkoper: Willem Pietersz Timmerman te Ilpendam Koper: Claes Sijmonsz de Boer, oud burgemeester en vroedschap te Ilpendam
Transactie: Een erf of worf te Ilpendam op het Zuidend, de koper ten Z en Gerrit de Gorter tot Purmerend ten N. F. 25-00-00. 
de Boer, Klaas Simonsz (I56949)
 
172 14-03-1762 TESTAMENT 3658 AKTE 98
Testament op de langstlevende van Ariaan Dirksz Schaap en Geertje Pieters Zwart,
echtelieden in den Ilp. Als zijn moeder Trijntje Ariaans nog in leven is krijgt zij een
bloote legitime portie. Zij benoemt haar voordochter Trijntje Jans in de legitime
portie. 
Schaap, Arijan Dirksz (I69067)
 
173 14-04-1808 Boedelscheiding van Jan Klooker te Oostzaan overleden 3653 1808 AKTE 3
Voor Albert Booker, notaris te Zaandam compareerden: Hilgond de Ruijter, weduwe van Jan Klooker ter eerster. Gerrit Klooker ter tweeder. Teunis Stam gehuwd met Grietje Klooker ten derden. Jan van Heteren als voogd over de minderjarige kinderen Albert Klooker, Willem Klooker, Pieter Klooker, Maritje Klooker, Antje Klooker en Guurtje Klooker ter vierder zijde. Allen erfgenamen van Jan Klooker, op 31 10 1807 te Oostzaan overleden. Voor verdeling zie akte 
Klooker, Jan Gerritsz (I65142)
 
174 14-06-1782 TESTAMENT 3659 AKTE 63
Testament van Guurtje Wouters Tuijnman, weduwe van Ariaan Willemsz van der
Meulen, wonende op het Noordeind te Purmerland. Zij vermaakt aan haar twee
jongste zoons Wouter Ariaans van der Meulen en Claas Ariaansz van der Meulen, 14
deijmt land in de Purmerlanderpolder in het 5e en 6e Weer. Aan de drie kinderen
van Jan Pontman in huwelijk verwekt bij zijn overleden huisvrouw Ariaantje Ariaans
van der Meulen. Tot haar erfgenamen benoemt zij haar vijf kinderen Willem,
Dieuwertje, Trijntje, Wouter en Claas Ariaansz van der Meulen. 
Tuinman, Guurtje Woutersd (I8712)
 
175 14-07-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE PURMERLAND FOLIO 2-VVerkoper: Dieuwertje Booms, weduwe en boedelhoudster van Mr, Jacob Besselaer, in leven chirurgijn te Purmerland. Koper: Dirk Duijffs, gerechtsbode te Purmerland Een huis en erf te Purmerland, op de kerkbuurt, bezuiden de kerk en bewesten de Gouw, Jan Claesz Dobber ten Z en Claes Sijmonsz Visselman ten N. F. 275-00-00.
26-04-1732 VERKOOP VAN LAND TE PURMERLAND FOLIO 12-R
Verkoper: Dieuwertje Booms, weduwe en boedelhoudster van Mr. Jacob Besselaer, in leven chirurgijn te Purmerland, wonende te wormer.Koper 1: Willem Pietersz Backer uit Purmerland1.Drie stukken land, samen 10 deijmt 275 roeden, met dammen aan elkaar vast, te Purmerland benoorden de kerk en bewesten de Gouw, 8e Weer no 13, 26 en 27, de kinderen van Claes de Rood ten Z en Jacob Bont ten N. F. 170-00-00.2.Een stuk land, 1 deijmt 192 roeden, genaamd "Verdronken", te Purmerland benoorden de kerk en bewesten de Gouw, 8e Weer no 28 en 45, de kinderen van Claes de Rood ten Z en Jacob Bont ten N. F. 60-00-00.3.Een stukje land, 262½ roeden, te Purmerland bezuiden de kerk en bewesten de Gouw, 12e Weer no 199, Jan Claesz Ales ten Z en Albert Beemster ten N. F. 40-00-00.
 
Boom, Dieuwertje (I71312)
 
176 14-10-1716 VERKOOP VAN EEN LEDIG ERF TE PURMERLAND FOLIO 104-V
Verkoper: Eefje Dirks, weduwe van wijlen Albert de Ruijter uit Purmerland
Koper: Cornelis Duijfs, Bailliuw der Heerlijkheid te Purmerland
Transactie: Een ledig erf te Purmerland, bezuiden de kerk en beoosten de Gouw, Het land van Reijndert Vos ten Z en Trijntje Jacobs ten N. F. 82-00-00. 
Dirksd, Eefje (I36361)
 
177 14-10-1740 TESTAMENT 3657 AKTE 142
Testament op de langstlevende van Dirk Pietersz Schaap en Trijntje Arijans,
echtelieden uit den Ilp. Hij legateerd aan zijn voorkinderen Trijntje Dirks Schaap en
Lijsje Dirks Schaap.01-01-1775 TESTAMENT 3658 AKTE 182

Testament van Trijntje Ariaans uit den Ilp. Zij stelt tot haar enige en universele
erfgenamen aan Dirk Sijmonsz Schaap en zijn huisvrouw Fijtje Jans.


26-04-1760 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF IN DEN ILP PAG. 97

Verkoper: Trijntje Ariaans, weduwe van Dirk Pietersz Schaap uit den Ilp
Koper: Haar schoonzoon Claas Claasz

T r a n s a c t i e :

Haar huis en erf in den Ilp bewesten de Gouw, erf 100 roeden,Jan Dirksz
Singer ten N en Dirk Jansz ten Z. F. 275-00-00. 
Arijansd, Trijntje (I57374)
 
178 14-11-1716 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE PURMERLAND FOLIO 103-V
Verkoper:Jan Jansz Timmerman uit Ilpendam

Koper: Andries Cornelisz Tantje en Dirk Cornelisz Tantje, beiden uit Purmerland
Transactie: Een huis en erf te Purmerland, benoorden de kerk en bewesten de Gouw,
Pieter Claesz Boom ten Z en ten N. F. 50-00-00. 
Tantjes, Andries Cornelisz (I47521)
 
179 14/2 1698 Huw. voorw. v. Jan Jansz Brugge j.m. geass. met sijn vooghden Pieter Claasz Grootschoen en Jan Sijmonsz Schaap en van de Eerb. Geert Jans (Slot) j.d. geass. met haar oom en vooght Dirck Jansz Hartogh ook opkomende voor haar broeder en vooght Jan Jansz Slot die van huijs is. Allen woonen te Axwijck. Slot, Geertje Jansd (I56536)
 
180 14/2 1734 de Eers. Jacob Cornelisz de Boer ter eenre, mitsgaders Corn.
Cornelisz Veerman de Jonge en Corn. Cornelisz Veerman de Oude
wettige voogden voor Welmoet, Stijntje en Corn. Cornelisz Veerman,
geteelt bij Corn. Cornelisz Veerman en zijn vooroverl. huijsvr.
Geertje Cornelis de Boer allen te Volendam verkl. dat voorleden jaar
te Edam is overl. Grietje Breet (testt 10/1 1731 voor zelfden
Notrs). Erfgenaam was haar man Dirk de Boer ab intestato overl.,
broer van Jacob Cornelisz de Boer. Goederen zijn gekomen van Grietje
Pieters Heertses. (deelcedulle van 17/8 1732) etc. 
de Boer, Dirk Cornelisz (I42067)
 
181 14/4 1712 de Eers. Jan Cornelisz Bordingh en de Eerb. Neeltje Claas,
echteluijden, gesont, testeeren mutueel. Get.: Pieter Dekker en
Frans Pont. 
Bording, Jan Cornelisz (I65783)
 
182 14/5 1710 Huw. voorw. v.d. Eers. Pieter Pietersz Kat geass. met zijn moeder
Grietje Jacobs weduwe van Pieter Cornelisz Kat en van de Eerb.
Annetje Maartens Breed j.d. geass. met haar testam. voogt de Hr
Hendrik van der Leij. (goede handteekeningen) Get.: Pieter Dekker en
Frans Pont. 
Kat, Pieter Pietersz (I65917)
 
183 14/6 1721 De Eers. Pieter Cornelisz Zijp en de Eerb. Aaltje Abrahams, echteluijden wonende i/d Beemster geven specificatie van de door hen ten huwelijk aangebrachte goederen volgens huw. voorw. van 14/6 1710 voor zelfden notaris. Get.: Idem. Zijp, Pieter Cornelisz (I58080)
 
184 14/9 1686 Huw. voorw. v.d. Eers. Luijtjen Jacobsz Bordingh wednr woonende tot
Colhorn en van de Eerb. Trijn Claes weduwe.5/2 1697 de Eers. Luijtje Jacobs Bordingh en diens huijsvr. de Eerb. Trijn
Klaas, testeeren. Univers. erfgen. zijn hun kinderen Adriaentje
Luijtjes (Bordingh) en Klaes Sijbrants uijtgevaren in 1688 in dienst
van de V.O.C. en later overgegaan in dienst van de Engelse Oost-Ind.
Comp., ieder voor 1/3 part en de kinderen van hun overl. soon Pieter
5ijbrantsz eveneens voor 1/3 part. 
Bording, Luijtje Jacobsz (I65784)
 
185 140 Pieter Jacobsz IJzer. Hij is gedoopt op 23-10-1689 in Oostzaan. Pieter Jacobsz is overleden.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-05-1718 in Oostzaan met:
141 Trijntje Sijmonsz. Zij is gedoopt op 24-11-1694 in Landsmeer. Trijntje is overleden in Oostzaan, 48 jaar oud. Zij is begraven op 10-08-1743 te Oostzaan. 
IJzer, Pieter Jacobsz (I42170)
 
186 140. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Johannis Hellingman en Lijsbet Hark, genaamd Elbert oud 17, Marijtje oud 16, Pieter oud 14 en Francois oud 13 jaar.
04-08-1749 De voogden (naast Klaas Hark) Dirk Doets en Albert Hellingman brengen geld boven volgens rekening 03-03-1749.
04-08-1749 De voogden ontvangen f 51.- voor de begrafeniskosten van Francois Hellingman, 28-03-1749 overleden.
31-05-1756 Elbert Hellingman en Jan Cornelisz Haan als in huwelijk hebbende Marijtje Hellingman ontvangen hun moeders erfenis.
03-03-1760 Pieter Hellingman ontvangt zijn moeders erfenis. 
Rotgans, Elisabeth Harksd (I26527)
 
187 142 Gerrit Corneliszn Knicker. Hij is gedoopt op 06-06-1688 in Oostzaan. Gerrit Corneliszn is overleden, 65 jaar oud. Hij is begraven op 30-10-1753 te Oostzaan.
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-08-1717 in Oostzaan met:
143 Aechtje Heijndricks Boons, geboren in 10-1687 in Oostzaan. Zij is gedoopt op 05-10-1687 in Oostzaan. Aechtje Heijndricks is overleden in 03-1758 in Oostzaan, 70 jaar oud. Zij is begraven op 18-03-1758 te Oostzaan. 
Knikker, Gerrit Cornelisz (I42193)
 
188 143. De weeskamer van de Beemster debet aan de dochter van Pieter Cornelisz Prick,
geprocreëerd bij Marij Jans zaliger, genaamd Grietje Pieters, oud 14 jaar, over het moederlijk
bewijs waarmee de voors: Pieter Prick in presentie van Jan Cornelisz Prick en Jan Jansz als
voogden de dochter ter weeskamer hebben vertichtigd volgens akte van accoord 13-06-1702.
07-03-1702 Pieter Cornelisz Prick brengt in presentie van de voogden ter voldoening van zijn
dochters moeders erfenis f 1500.- boven.

05-09-1702 Vanwege het overlijden van Pieter Prick wordt Claas van Hem als derde voogd
aangesteld.

06-02-1703 Marijtje Cornelis, weduwe wijlen Pieter Prick, brengt in presentie van de voogden
f 2550.- ter weeskamer volgens akte van scheiding 13-01-1703.
Claas van Hem is op zijn verzoek, nu de differenten zijn bijgelegd, van zijn voogdij
ontslagen.

07-06-1707 In plaats van Jan Prick zaliger wordt Pieter Jansz Schilder als voogd aangesteld.
06-09-1707 Pieter Stam, in huwelijk gehad hebbende Marijtje Cornelis zaliger, brengt f 758.-
boven volgens accoord 21-06-1707.

03-02-1705 De secretaris ontvangt f 1.14 voor het uitschrijven van de huwelijkse voorwaarden
van Barend Uijttersman en Aagje Cornelis Prick.

03-04-1708 Cornelis Claasz Oudejans, getrouwd met Grietje Pieters voorn:, ontvangt geld in
mindering van de effecten alhier ter weeskamer vertichtigd. 
Prick, Pieter Cornelisz (I42108)
 
189 15-02-1678 De erfgenamen van Cornelis Claasz Roos hebben tot hun securiteit op de weeskamer gebracht een lijfrentebrief ten lijve van Brechje en Annetje Pieters, daar moeder af is Clara Jans, aangekocht door de voorn: Roos zaliger, fideicommis subject.
ORA 3988 1671 - 1680 262

07-02-1690 Gerrit Roos, regerend schepen dezer stad en Claas Jansz Roos, Pieter Jansz Roos en Jan Jansz Roos als erfgenamen van Cornelis Claasz Roos, ontvangen de brief. Zij waren daartoe gerechtigd door het overlijden zonder kinderen van Maritje Jans Roos.
 
Roos, Cornelis Klaasz (I53459)
 
190 15-03-1700 (139) Willem Willemsz, getrouwd met Lijsbet Claas, Aaltje Jacobs, huisvrouw van de uitlandige Gerrit Claasz, Cornelis Claasz Sootereeckenen, Jan Claasz Melis, Stijntje en Annetje Jacobs, kinderen van Grietje Claas, geassisteerd met Jacob Visscher, Jan de Jonge en Lambert Molenaer als voogden van Nellitje Jans onmondige dochter van wijlen Trijntje Claas en Cornelis Sijmonsz Sootereeckenen als voogd van Grietje Sijmons onmondige dochter van Welmoet Claas, allen wonende te Zuiderwoude en erfgenamen van hun voorouders Claas Gerritsz Meelis en Lijsje Cornelis, hebben de nalatenschap van hun moeder en grootmoeder Lijsje Cornelis gedeeld. Melis, Klaas Gerritsz (I46678)
 
191 15-03-1761 met attestatie van Hoorn naar Zwaag Krap, Hendrik Gerritsz (I54040)
 
192 15-04-1795 TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE 3661 AKTE 9 Klaas Boom, wonende te Purmerland en Tjake Heeres Mensenburgh, wonende aan het Schouw, bij schepenakte van 29-12-1791 gestelde executeurs van de boedel en nalatenschap van Aaltje Jans Draaksma, weduwe wijlen Sijmon Duijfs (zij op 01-011795 aan het Schouw overleden), voor de ene helft. Dirk Beemster en Klaas Beemster, kinderen van Klaas Beemster bij wijlen Neeltje Duijfs in huwelijk verwekt. Dirk Gerritsz Duijfs; Dirk Heijn gehuwd met Hillegond
Gerrits Duijfs, kinderen van Gerrit Duijfs, allen te Purmerland. Dirk en Hendrik Klaasz Duijfs wonende in de Purmer en in de Beemster en Jan Duijfs wonende te Zaandam, kinderen van Klaas Duijfs. Dirk Beemster en Meeuwis Middelvelt als representanten van de absente Aaltje Klaas Meisjes en voogden over de minderjarige Pieter en Willem Duijfs, mede kinderen van Klaas Duijfs, en over Pietertje Pieters Duijfs, dochter van Pieter Duijfs. Dirk Wagenaar uit Ilpendam met last van Grietje Cornelis Duijfs, dochter van Cornelis Duijfs. Dirk Heijn en Dirk Beemster met procuratie van Luijkas Klaasz de Goede en Grietje Duijfs, een dochter van Gerrit Duijfs. Jan Zomer een kleinzoon van Grietje Duijfs, wonende te Oosterblokker. Jan Noom eveneens een kleinzoon van Grietje Duijfs wonende te Zaandam. Allen voor de andere helft. Allen erfgenamen van Sijmon Duijfs in 1795 alhier overleden. Zij transporteren aan Willem Bont uit Purmerland: een obligatie F. 300-00-00, door Sijmon Duijfs in eigendom verkregen van Pieter Noom. 15-04-1795 TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE 3661 AKTE 10 Klaas Boom, wonende te Purmerland en Tjake Heeres Mensenburgh, wonende aan het Schouw, bij schepenakte van 29-12-1791 gestelde executeurs van de boedel en nalatenschap van Aaltje Jans Draaksma, weduwe wijlen Sijmon Duijfs (zij op 01-011795 aan het Schouw overleden), voor de ene helft. Dirk Beemster en Klaas Beemster, kinderen van Klaas Beemster bij wijlen Neeltje Duijfs in huwelijk verwekt. Dirk Gerritsz Duijfs; Dirk Heijn gehuwd met Hillegond Gerrits Duijfs, kinderen van Gerrit Duijfs, allen te Purmerland. Dirk en Hendrik Klaasz Duijfs wonende in de Purmer en in de Beemster en Jan Duijfs wonende te Zaandam, kinderen van Klaas Duijfs. Dirk Beemster en Meeuwis Middelvelt als representanten van de absente Aaltje Klaas Meisjes en voogden over de minderjarige Pieter en Willem Duijfs, mede kinderen van Klaas Duijfs, en over Pietertje Pieters Duijfs, dochter van Pieter Duijfs. Dirk Wagenaar uit Ilpendam met last van Grietje Cornelis Duijfs, dochter van Cornelis Duijfs. Dirk Heijn en Dirk Beemster met procuratie van Luijkas Klaasz de Goede en Grietje Duijfs, een dochter van Gerrit Duijfs. Jan Zomer een kleinzoon van Grietje Duijfs, wonende te Oosterblokker. Jan Noom eveneens een kleinzoon van Grietje Duijfs wonende te Zaandam. Allen voor de andere helft. Allen erfgenamen van Sijmon Duijfs in 1795 alhier overleden. Zij transporteren aan de Diakonie Armen der gemeente Ilpendam: een obligatie F. 100000-00 ten name van Antonius Alvares Machado, door Sijmon Duijfs in eigendom verkregen op 18-05-1763 van Gerrit Duijfs, welke hem uit de erfenis van zijn vader Pieter Duijfs had verkregen, welke hem op zijn beurt uit de erfenis van zijn moeder Neeltje Pieters verkreeg, zij kreeg hem op 26-03-1734 voor notaris Pieter Noppen Casparisz van Jacob Wolters. Nog een obligatie F. 500-00-00 ten name van Maritje en Aaltje Klaas (vorige eigenaars: Pieter Boon, Dirk Blaauw) Nog een obligatie F. 140000-0, ten name van Johannes de Rooij (vorige eigenaar Claas Gruijs) 
Duijfs, Simon Cornelisz (I46299)
 
193 15-12-1808 BOEDELSCHEIDING VAN PIETER KLAASZ BOOIJ,
IN DEN ILP OVERLEDEN 3653 1808 AKTE 5

Willempje Stroo, eerder weduwe van Dirk Brat, thans weduwe van wijlen
Pieter Klaasz Booij, ter eenre. Cornelis Pietersz Booij, enig kind van Pieter
Booij in vorig huwelijk verwekt. Beiden erfgenamen. Willempje Stroo
ontvangt 3/4 deel: Een huis en erf in den Ilp cohierno 94 nieuw 99. En
een bruik land in den Ilp 5 deijmt 275 roeden. Cornelis Pietersz Booij
ontvangt 1/4 deel: Een huis en erf in den Ilp, cohierno 103, nieuw no
108a en land in het 19e Weer, 2 deijmt 162½ roeden. 
Stroo, Willempje Pietersd (I10605)
 
194 15. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Dirck Cornelisz Binnenwijsend
geprocreëerd bij zijn eerste huisvrouw Aafje Pieters zaliger met namen Pieter en Trijntje Dirks,
waarmee de kinderen ter weeskamer zijn vertichtigd met approbatie van de oom maternel Pieter
Pietersz Jongemaats, gepasseerd 17-01-1705 voor notaris Abraham Baars.
03-02-1705 Dirck Cornelisz Binnenwijsend brengt f 425.- als moeders erfenis boven.
14-07-1705 Pieter Jansz Cock en Trijntje Dircxs, echteluijden in de Beemster, ontvangen f 425.-
voor haar moeders erfenis volgens akte van accoord 14-07-1705 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend; haar broer Pieter Dirksz is overleden. 
Binnewijsend, Dirk Cornelisz (I41292)
 
195 15. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jan Hardebol zaliger, van wie
de moeder is Trijntje Jans, genaamd Aaltje, Jacob en Louris.

02-09-1727 Trijntje Jans brengt voor vaders erfenis f 1000.- boven en nog ter suppletie f 500.-.
03-01-1730 De voogden zijn Louris Hardebol en Dirk Jansz Binnenwijsen. De kinderen zijn voor
1/4 erfgenaam van Pieter Hardebol zaliger en erven f 704.15. Die blijven onder de
aanbehuwd vader Jan de Groot met als borgen Jan Dirksz Molenaar en Pieter
berkhout.

16-12-1732 Jan de Groot brengt in presentie van de voogden bovengenoemde f 704.15 ter
weeskamer, evenals enig goud en zilverwerk, nagelaten door de moeder Trijntje Jans
en geschat op f 224.17.-.
05-04-1735 De voogden ontvangen geld voor alimentatie van Jacob en Lauris.
05-04-1735 Klaas Jacobs en zijn huisvrouw Aaltje Jans ontvangen hun gerechte 1/3 part.
04-08-1739 De voogd Louris Hardebol brengt voor grootvaders erfenis f 847.10.- boven.
05-03-1743 Jacob Jansz Hardebol, getrouwd, ontvangt zijn portie.
07-11-1747 Louris Jansz Hardebol ontvangt zijn portie. 
Hardebol, Jan Jacobsz (I41783)
 
196 15. Dirk Cornelisz Dunnebier en Aacht Dirks kind, genaamd Jan Dirksz. (oud register pagina
57, 58 en 59)

05-07-1645 Aacht Dirks, moeder en voogdesse van haar onmondige kind Jan Dirksz, geteeld bij
haar overleden man Dirk Cornelisz Dunnebier ter eenre en haar broeder Frans
Dirksz, burgemeester te Saerdam, oom, en Cornelis Dirksz, halve broeder en
Gijsbert Willemsz, wonende in de Beemster als voogden van het kind ter andere
zijde, laten de goederen registreren het kind aanbestorven van zijn vader en van zijn
overleden zuster Grietje Dirks.

01-06-1650 Jan Dirksz Dunnebier de Jonge ontvangt rente in presentie van Jan Dirksz Dunnebier
de oude.

10-05-1651 Jan Dirksz Dunnebier zelf ontvangt rente (ook 05-06-1652 Jan Dirksz Dunnebier,
02-06-1653 Jan Dirksz Dunnebier van Saerdam, 04-08-1654 Jan Dirksz voorn:,
05-06-1658 Jan Dirksz Dunnebier van Saerdam, 05-09-1659 Jan Dirksz Dunnebier
van Saerdam, 13-05-1660 Jan Dirksz Dunnebier).

07-06-1656 Aacht Dirks, wonede te Saerdam, moeder van de voorn: Jan Dirksz, ontvangt rente,
aangezien haar zoon bij haar woont.

03-07-1663 Jan Dirksz Dunnebier ontvangt zijn goederen. 
Dunnebier, Dirk Cornelisz (I41645)
 
197 15/1 1708 Accoort tusschen de Eerb. Grietje Roos wede v. Claes Cornelisz Cat
ter eenre en Cornelis, Jacob en Claes Pietersz Cat mitsgaders Aeltje
Pieters Cat ook de rato caverende voor haar minderj. broeder Pieter
Pietersz Kat, erfgen. van hun oom Claes Cornelisz Cat voornoemd ter
andere zijde, alle woonende te Edam behalve Jacob Pietersz Cat die
op de Koog en Claes Pietersz Cat die tot Schermerhorn woont, in
aanmerking nemende het testam. van 12/9 1707 van zelfden Notrs en de
huw. voorw. van 16/10 1700 voor Notrs. Claes Bost. (behoorlijke
handteekeningen Kat) 
Kat, Klaas Cornelisz (I65928)
 
198 153. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan van
Raalte, waarvan de moeder is Trijntje de Wilde, genaamd Gerrit, Anthonij, Jan, Aaltje en Lena
van Raalte.

05-07-1751 De voogden Cornelis Cornelisz Dunnebier en Jacob Groen brengen als erfportie van
de grootvader Anthonij van Raalte, in de Beemster overleden, f 159.17.9 boven.
02-02-1762 Gerrit van Raalte, meerderjarig en getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Cornelis
Cornelisz Dunnebier, ontvangt zijn portie.

09-04-1764 Anthonij van Raalte, getrouwd, ontvangt zijn portie.
09-04-1764 In plaats van de overleden Cornelis Cornelisz Dunnebier en Jacob Groen worden tot
voogden over de drie minderjarige kinderen aangesteld Claas Kaal in de Beemster en
Barent Bos tot Rijp.

02-10-1769 Jan van Raalte, op 25-11-1767 25 jaar geworden, geassisteerd met zijn voogd Claas
Kaal, ontvangt zijn portie.

05-02-1770 Harmanus Bismeijer, 05-12-11770 getrouwd met Aaltje van Raalte, geassisteerd met
zijn vrouws voogd Claas Kaal (ondertekent Kalis), ontvangt haar portie.05-11-1770 Barent van Elsen en Lena van Raalte, 03-11-1770 getrouwd, ontvangen haar portie. 
van Raalte, Isabella Catharina Anthoniesd (I8705)
 
199 153 Aagje Dirks Jonge engels bewijs aen haer kinderen
Tekst:Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Aegje Dirks Jonge Engels aen haer 4 onmondige kinderen, geteelt bij saliger Symon Prs. Matselaer voor vaders Erf, ten overstaen van Claes Prs. Matselaer, oom en Claes Corn. Kuyl als wettige aengestelde voogden


namelijk ider kint een ducaton of f 3:3:, dus te samen f 12:12: onder de moeder berustende, onder verbant van haere persoon en goederen als na regten;
en is voorts geaccordeert dat de moeder haer voorsz. kinderen behoudens goet, dat is voor de vrugten van 't voorsz. bewijs sal opbrengen en grootmaken tot haeren mondige dage, alle na haer staet en gelegentheyt onder verbant als vooren aldus bij weesmeesters en voogden geapprobeert op den regthuyse tot Crommenie den 25 april 1736.
Mij present

J. Beets, secrets.op huyden den 18 Junii 1738

Compareerde voor weesmeesteren Claes Cornelisse Teeling als in huwelijk hebbende Aegje Dirks Jonge Engels ter eenre ende Claes Prs. Matselaer en Claes Corn. Kuyl in qualite als voogden over de voorsz. kinderen van Aegje Dirks ter andre sijde, te kennen gevende, dat sij Comparanten met den anderen waeren geaccordeert ende overeengekomen, in consideratie het voorsz. bewijs van Aegje Dirks was gedaen ende daer inne niet was begrepen hetgene wegens haer moederlijk goet dat wel opgestorven maer nog afhandig wesende en nu door de doodt van Dirk Janse Jonge engels was vervallen om door haer te werden genoten en dat ten desen een nadere accordatie plaetse hadde,
soo waeren de Comparanten geaccordeert en overeengecomen dat Claes Cornelisse Teeling als in huwelijk hebbende de voornoemde Aegje Dirks, het voorsz. bewijs nog sal augmenteeren en verbeeteren soo als hij Claes Teeling verclaerde te doen bij desen, met een somma van Een duysent guldens en welke penningen hij gevolglijk ten dien opsigte mede bekende aen gemelde kinderen schuldig te wesen en beloofde deselve somma met de eerst occagie ter Weeskamer op te brengen en voldoen, omme alsoo te kunnen beleggen en op intressen te kunnen werden uytgeset onder verbant van sijn persoon en goederen als na regten en is dit accort mede bij weesmeesters geapprobeert en ten oirconde getekent;
Klaas Cornelis Telingh

dit merk is van Claes Prs. Matselaer

Klaas Kuyl

Mij present

J. Beets, secrets.den 11 maert 1739 heeft Claes Corn. Teeling ter weeskamer opgebragt de somma van f 1000 :boven gemelt en is in de wesekas gelegt om uyt te setten.
Mij present

J. Beets, secrets.den 11 maert 1739 uytgeset aen Wiri Rideman f 300 staet in 't renteboek D. fol. 207.
den 12 mey 1745 Wiri Rideman opgebragt f 100 : -

en voor intrest meerder - 10 -, dese 10 st. aen Claes Teeling afgegeven, blijft f 200 --
3 mey 1747 Wiri voldaen f 200 : 'trestant

den 22 april 1739 uytgeset aen Jan Gerritse Vries f 780 :en staet in 't renteboek D. fol. 20 verso.
den 11 mey 1746 heeft Jan de Vries opgebragt f 500 : -

den 11 aug. 1745 uytgeset aen Claes Corn. Teeling f 100 : -, in 't renteboek D. fol. 232
den 19 feb. 1749 uytgeset aen Claes Corn. Teeling f 150 : -, in 't renteboek D. fol. 240 verso.


Toegangsnummer:OA-0006 Oud Rechterlijk Archief Krommenie

Inventarisnummer:1493 
Engel, Aagje Dirksd Jonge (I43450)
 
200 157 Claes Corn. Teeling accort. over 't moeders erf van 't kint genaemt Lysbet Tames
Tekst:huyden den 6 Junii 1736

Compareerde voor weesmeesters Claes Corn. Teeling als in huwelijk gehadt hebbende Adriaentje Claes ter eenre: Huybert Symonse en Hendrik Vegter als voogden over Lysbet Tames onmondige dogter van deselve Adriaentje Claes geteelt bij Tames Polle, ter andre sijde, dewelke betuygden geaccordeert te sijn over 't kints moeders erf dat Claes Corn. Teeling aen de voogden voornt. voor 't kints moeders erf sal geven eens de somma van veertig guldens vrij gelt; dat sij daermede afstant doen van verdere pretens op den boedel en dat Claes Teeling voorts den boedel met schult en onschult voor sijn rekening aenneemt, en sullen de voogden dese penningen employeeren tot onderhout van 't kint; en vervolgens ter kamere alhier daervan verantwoording doen sijnde desen accorde bij weesmeesters geapprobeert.
mij present

J. Beets, secrets.den 10 septb. 1738

Compareerde voor weesmeesters Huybt. Symonse als voogt (absent Hendk. Vegter) en Claes Corn. Teelingh en bekende Huybt. dat de voorenstaende 40 gl. door Claes Teeling is voldaen en dat vervolgens dese penningen aen costgelt bij Huybt. Symonse was verteert geworden soo dat dese post is afgedaen en verantwoort en bij weesmeesters geaccepteert.
Mij present

J. Beets, secrets.

Toegangsnummer:OA-0006 Oud Rechterlijk Archief Krommenie

Inventarisnummer:1493 
Klaasd, Adriaantje (I55160)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 2277» Volgende»


Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2019.

Gegevens onderhouden door Pieter.