Genealogie de Boer Groot-Waterland/Zaanstreek

Een verzameling van gezinsconstructies rond de verschillende families met de achternaam de Boer uit dit gebied.

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 95,601 t/m 95,628 van 95,628

      «Vorige «1 ... 1909 1910 1911 1912 1913

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
95601 Zij trouwde te Landsmeer 17 Mei 1901 met Albert Bakker, veehouder, geboren te Landsmeer 23 Maart 1876, zoon van Dirk Bakker Thomaszoon (overleden) en Aaltje Lelie. Zij deed belijdenis in de Ned. Hervormde Kerk te Landsmeer op 24 Maart 1896. Albert Bakker was later houder van het café Juliana, om weer later een melkzaak te exploiteren aan de de Wittenkade te Amsterdam. Hij is te Amsterdam 7 Mei 1950 overleden. Dirkje Tump overleed te Amsterdam 9 September 1932. Zij hadden drie zoons en één dochter. Tump, Dirkje Pietersd (I501580)
 
95602 Zij trouwde te Sloterdijk 25 Februari 1787 met Jan Hendriksz. Hallemarz wonende in de banne van Sloten N.H. Dit echtpaar ging te Sloten wonen en verkochten 12 Mei 1787 drie stukken land, blijkbaar afkomstig van haar ouderlijk erfdeel, gelegen aan de Karker, voor fl. 500,- aan Claas Hansz. Groot. Tump, Jannetje Jansd (I57674)
 
95603 Zij vertrok 18 Oktober 1899 naar Voorburg, maar door heimwee naar haar geboorteplaats, keerde zij spoedig naar Alkmaar terug. Zij huwde 27 Augustus 1903 te Groningen met Egbert Sikkens, geboren te Groningen 27 September 1879, van beroep sigarensorteerder, zoon van Albert Sikkens en Eltje Mijdenga. Dit echtpaar woonde aanvankelijk te Alkmaar, daarna in de Rijp, Utrecht en wederom te Alkmaar aan het Westerhofje. Het laatste adres te Alkmaar was P.J. Troelstrakade 6. Er zijn 5 kinderen uit dit huwelijk geboren. Neeltje heeft de laatste jaren doorgebracht in een bejaardenhuis te Alkmaar en is aldaar overleden op 25 November 1956. Haar echtgenoot stierf te Alkmaar 18 November 1944.15 5 225 301
 
Tump, Neeltje Simonsd (I501467)
 
95604 Zij vertrok in 1890 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, maar volgens het bevolkingsregister van Rotterdam werd zij daar niet ingeschreven. Tump, Jacoba Pietersd (I501439)
 
95605 Zij vertrok naar Ooster-Blokker en huwde aldaar 23 Oktober 1861 met Krijn Brands geboren 14 Juni 1791 te Westwoud, weduwnaar van Guurtje Bak, landman van beroep. Tump, Antje Klaasd (I501348)
 
95606 Zij was getrouwd met Jan Claasz. Jonker, die een boerderij in eigendom had in het Zuideinde van Landsmeer. Zij hadden een zoon Cornelis Jansz. Jonker, die in het Noordeinde te Landsmeer woonde en met Lijsje Gerrits Bradt was getrouwd. Verder is ons van deze Eefje Tump niets bekend. Tump, Eefje Klaasd (I57274)
 
95607 Zij was Rooms Katholiek maar huwde met Hermanus Huchting, die tot de Ned. Herv. Kerk behoorde en scheerder van beroep was. Hermanus Huchting overleed te Amsterdam 24 Januari 1864 en Margarita stierf te Amsterdam op 17 April 1864. Tump, Margarita Simonsd (I57941)
 
95608 Zij was sinds 30-12-1758 onder voogdij van Robijn Pieters Dirk en Jan Klaas Draak. Onder voogdij van Pieter Pieters Kresting en Jan Klaas Draak sinds 17-3-1759. Helmig, Lobje Barendsd (I46152)
 
95609 Zij was zeer hardhorend en bleef ongehuwd. Zij deed belijdenis 28 Maart 1893. Zij overleed te Landsmeer op de leeftijd van 48 jaar de 5e Maart 1919. Tump, Elisabeth Jacobsd (I47333)
 
95610 Zij werd in het Weeshuis te Landsmeer grootgebracht. Blijkens een notitie in het Weeseboeck was zij als dienstbode in betrekking geweest van 22 November 1761 tot 1 Mei 1762, waarvoor het Weeshuis een bedrag aan huur had ontvangen van fl. 13,-. Daartegenover had het Weeshuis voor haar betaald:voor schoenlappen 0. 2. 8voor een boek betaald 0.10.0voor een paar wanten 1. 1.0voor 2 paar mouwtjes 0.11.0voor een paar klompen 0. 5.0voor het nayen van haar wagt 0. 5.0Totaal 2 gulden 14 st. en 8 penningen.Geertje Jans Tump is 3 April 1765 te Landsmeer begraven. Tump, Geertje Jansd (I57541)
 
95611 Zij woonde in 1892 met haar moeder Evertje Foppen op de Lindengracht 224 te Amsterdam. Zij huwde 25 April 1907 te Amsterdam met Jan Westerveld, van beroep schilderknecht, geboren te Amsterdam 29 Augustus 1884, zoon van Wijbe Jan Westerveld en Susan Elisabeth Ohm. Maartje Tump overleed te Amsterdam 1 Februari 1962. Jan Westerveld is aldaar 1 November 1918 gestorven. Tump, Maartje Pietersd (I501458)
 
95612 Zij wordt als dochter vermeld in het lidmatenboek der Doopsgezinde Gemeente te Zaandam, met de vermelding dat zij in 1722 op het ziekbed werd gedoopt. Tump, Maartje Klaasd (I57285)
 
95613 Zij wordt genoemd als zuster van Eefje Claasdr. Tump (O.R. 3452) op 31 Maart 1737 en dat zij toen eveneens in het Zuideinde woonde. Doch verder weten wij niets omtrent haar. Tump, Elisabeth Klaasd (I57263)
 
95614 Zijn beroep was melkverkoper. Hij huwde te Landsmeer op 20 Mei 1838 met Lummetje Schukking, geboren 18 Mei 1817 te Landsmeer, dochter van Pieter Schukking en Geertje Jans Tump (zie no. 26). Hij deed 26 Juni 1830 belijdenis van zijn geloof in de Ned. Hervormde Kerk te Landsmeer.
Albert Tump overleed te Landsmeer op 5 Maart 1851 op de leeftijd van 43 jaar. Vijf dagen later stierf ook zijn vrouw op 10 Maart 1851. Zij werd 33 jaar. Ook nu bedenke men dat in dit jaar de cholera hevig woedde. 
Tump, Albert Simonsz (I501289)
 
95615 Zijn beroep was schippersknecht. Hij trouwde te Amsterdam 5 Augustus 1868 met Johanna Faber, geboren te Leeuwarden, 2 Juli 1841, (Correctie, op boek Het Geslacht Tump, geboortedatum is 26-09-1839, Leeuwarden) natuurlijke dochter van Ynske Faber. Getuigen bij dit huwelijk waren zijn broers Klaas toen 40 jaar en Muus toen 36 jaar oud.
Johanna Faber overleed te Amsterdam, 22 Januari 1874 en Pieter Tump hertrouwde te Amsterdam, 10 November 1875 met Evertje Foppen, geboren te Harderwijk 4 September 1842.
Pieter Jansz. Tump woonde op verschillende adressen te Amsterdam, zo onder andere, Boomstraat 54, Schapensteeg 2, en Vinkenstraat 156, op welk laatste adres hij op 22 Februari 1884 is overleden. Evertje Foppen is 16 Januari 1922 te Amsterdam overleden. 
Tump, Pieter Jansz (I501323)
 
95616 Zijn beroep was visser, doch bij zijn huwelijk woonde hij te Ilpendam en stond geregistreerd als boerenknecht. Hij trouwde 23 Oktober 1825 te Ilpendam met Jannetje Klaasse Bootsman geboren te Marken 15 Februari 1801, dochter van Klaas Klaasz. en Pietertje Jans, van Marken beiden overleden.
21 September 1857 werd vermeld dat hij armlastig is. Jannetje Bootsman overleed te Ilpendam op 3 December 1863 en Jan Jansz. Tump hertrouwde 26 Mei 1864 met Jantien Yda Kramosser, 55 jaar, ongehuwde dochter van Johannes Paulus Kramosser en Antje Snell, te Amsterdam, geboren te Kampen. Als beroep werd toen vermeld dat hij koopman was. Hij vertrok 7 Maart 1882 van Ilpendam naar Rotterdam en is daar 30 April 1886 overleden op de leeftijd van 85 jaar. 
Tump, Jan Jansz (I30176)
 
95617 Zijn bijnaam was Jan Klaesz Backer (uit kroniek van Daalder) Brouwer, Jan Klaasz (I10387)
 
95618 Zijn bijnaam was Pieter de Gaper (uit de kroniek van Daalder). Brouwer, Pieter Jansz (I10464)
 
95619 Zijn kinderen nemen de naam van zijn moeder over: Meester Lijnslager, Adriaan (I51977)
 
95620 Zilversmid, aanwezig bij en mede ondertekenaar van geboorte akte van Johanna Hillegonda Schenk (31-3-1858) te Schoonhoven. Hooikaas, Herbert (I50831)
 
95621 Zoals de meeste kinderen in die ging ook Margaretha al jong buitenshuis werken.
Zij echter al 14 jaar toenzij, 21 november 1919, als dienstbode in Avenhorn ging werken.
Haar moeder was kort daarvoor in juli van datzelfde jaar gestorven.
Ruime een jaar later, 19 januari 1921 kwam zij weer thuis.

Bij haar zuster Anna in Doniawerstal werd toen in de zomer van 1922 de ooievaar verwacht.
En dus ging Margaretha 21-07-1922 naar de schoolmeesterswoning, waar ruim een maan later Sjoukje werd geboren.
Bijna anderhalf jaar bleef zij haar zuster in het huishouden helpen. Toen ging het weer op huis aan.
29 december 1923 kwam zij weer terug op het oude nest, zeven en een half jaar later trouwde zij met Klaas Blokker.
Zij heeft maar een kort huwelijksleven gehad. In de oorlogswinter van 1944 overleed zij in het ziekenhuis in Alkmaar.
Vier kinderen in de leeftijd van van vier tot twaalf jaar bleven verweesd achter.122 104 172 229
 
Moerbeek, Margaretha Johannesd (I19568)
 
95622 zonder beroep (1814/1817), koopman (1820), slijter in wijnen (1821), Burgemeester Landsmeer en Watergang (1832), Burgemeester van Landsmeer Muller, Pieter Jacob Dirksz (I68429)
 
95623 zoon van Hermen Pietersz; zeevarend; schipper van "de Groenewoud" varend op de Oostzee; hij hertrouwde in 1706 met Lijsbeth Jacobs uit Opperdoes Bakker, Jan Harmensz (I25607)
 
95624 Zuid-Scharwoude C879 Bouwland
22 mei 1670 Jan Jacosz Seun, als man en voogd van Belij Sijmons, en de voogden van Anna Sijmons, beide nagelaten kinderen en erfgenamen van Sijmon Jansz Klerck, verkopen aan Hendrick Hillebranstsz een noordeind van een akker zaadlaand groot 6s. 3r. 6v. 6d. en de helft van een dam daaraan ten noorden gelegen, groot 10r, 6v. 10d. in de polder op Claas Oom, belend de koper annex ten Z. en Willem Dircxz Hensbroek ten O.
Betaald met een custingbrief F. 198:-:14.30 0 1165 1554
 
Zeun, Jan Jacobsz (I39442)
 
95625 Zuiderwoude, Poelemolens213 2 882 1176
 
Veltrop, Lodewijk Lodewijksz (I70622)
 
95626 [van] Veen, Marinus
Paspoortaanvragen 40-45; NL-SAA-7673303

geboortedatum:1917


24 6 1112 1482
 
van Veen, Marinus Barendsz (I10333)
 
95627  In Bergen in 1763 hebben Jan Butter wonende te Koedijk als in huwelijk hebbende Antje Jans, ook voor zijn vrouws zuster Maartje Jans mede te Koedijk woonachtig, gezamenlijke kinderen van Trijntje Pieters laatst huisvrouw van Cornelis Aarjensz Timmerman, ieder voor 1/6, item dezelve Jan Butter als zich sterk makende voor Arien Cornelisz Timmerman wonende te Lutjewinkel en voor Jan en Willem Cornelisz Timmerman beiden te Koedijk woonachtig, zijnde kinderen en mede-erfgenamen van wijlen Cornelis Aarjensz Timmerman voornoemd, ieder voor 1/6, gezamenlijk voor 5/6 eigenaars van 't hierna beschreven land gemeen en onverdeeld met de koper als in huwelijk hebbende een dochter en mede-erfgenaam van voornoemde Cornelis Ariensz Timmerman, publiek verkocht en dragen nu op aan Jan Cornelisz Krook mede te Koedijk woonachtig vijfzesde in een stuk weiland in de Zuijder Reekerpolder genaamd de Heijt, groot in 't geheel omtrent 2 morgen, belend ten ziden Jacob Spierdijk, ten westen de Dijk of Halewegh, ten noorden de Brittom, ten oosten Jan Gerritsz Kluft, belast met het onderhoud der brug en vrijdom van overpad ten behoeve van 't land van Jan Kluft voornoemd hier beoosten aan gelegen, voor 275 gld Schuijtemaker, Trijntje Pietersd (I54368)
 
95628 • Huwelijk: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief

Algemeen Toegangnr: 358

Inventarisnr: 358.91

Gemeente: Oostzaan

Soort akte: Huwelijksakte

Aktenummer: 2

Datum: 19-08-1838

Bruidegom Jacob Prinsen

Leeftijd: 22

Geboorteplaats: Oostzaan

Bruid Antje Dral

Leeftijd: 18

Geboorteplaats: Oostzaan

Vader bruidegom Pieter Prinsen

Moeder bruidegom Trijntje Groot

Vader bruid Dirk Dral

Moeder bruid Aagtje Taams

Nadere informatie beroep Bg.: melkverkoper 
Dral, Antje Dirksd (I52408)
 

      «Vorige «1 ... 1909 1910 1911 1912 1913


Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2019.

Gegevens onderhouden door Pieter.