Genealogie de Boer Groot-Waterland/Zaanstreek

Een verzameling van gezinsconstructies rond de verschillende families met de achternaam de Boer uit dit gebied.

Print Voeg bladwijzer toe

Gezocht


 Onbekende personen

Jan Arijansz de Boer ovl 17-12-1764 Oostzaan

Overlijden aangegeven door Pieter Jansz. Boot, DTBbegraafboek Oostzaan uit Rijksarchief Noord-Holland. onder vermelding van Pro Deo

Hij wordt begraven in het familiegraf van Simon Cornelisz Hottentot. Die verbinding zou via Wijfje Aartsd Rep kunnen lopen Pieter Jansz de Boer heeft een familiegraf maar daar wordt dus geen gebruik van gemaakt.

Gelet op de vernoemingsregels heet de moeder van Maartje ook Maartje en dat maakt het niet onmogelijk dat haar moeder ook inderdaad Maartje had als voornaam en zowel Arijan en Maartje voortgekomen kunnen zijn uit een verbinding van Jan Aris met Maartje NN.

Het huwelijk van Jan Aris en Geertje Jans heb ik echter niet kunnen traceren. Het is bepaald geen uitzondering dat er kinderen worden benoemd in andere bronnen die nooit gedoopt zijn of als zodanig vermeld staan. Het kan zijn dat het verborgen zit in de verloren periode uit Landsmeer.

Mogelijk is dat Jan Aris uit een geheel ander gebied kwam, Zaanstreek/Waterland heeft over de eeuwen heen altijd aantrekkingskracht gehad vanwege de relatieve vrijheid en mogelijkheden, dit staat in schril contrast met de huidige disussies over immigratie. Niettemin is het een doorlopend kenmerk van dit gebied, een ware smeltkroes die niet ontkennen valt. Jan Aris kon dus overal vandaan gekomen zijn, zelfs buiten Nederland. Bovendien is het een nogal veel voorkomende naam. Ergens loopt het onderzoek vast, ik voorzie nog wel dat het mogelijk is om in de toekomst een paar generaties verder te komen, echt belangrijk is het niet. Wat nu bekend is, is al voldoende om je roots te kunnen vinden en bepalen.

Alleen de doop van Pieter en Aaltje zijn dus bekend, de exacte woonlocatie is op dat moment het zuideinde van Oostzaan.

Is er wel bewijs voor dat Arijan Jansz de Boer gehuwd met Wijfje Aarts Rep een zoon is van deze Jan Aris? Ja, want zijn overlijden wordt aangegeven door Pieter Jansz Boot en hij wordt begraven in het graf op naam van Pieter Jansz de Boer van 1732. Daarnaast is bij zowel Arijan, Pieter en Maartje aangegeven bij hun huwelijk dat ze uit de Kerkbuurt komen.

Nu werd Arijan Jansz de Boer ooit aangegeven als een zoon Jan Arisse en Neeltje Teunisd gedoopt 11-04--1728 te Oostzaandam. Bij de stamboom Jan Aarjansz Snijder en Neeltje Teunis op de website Katerstede in het bestand WZD/OZD van Mary Alers waar ook Arijan Jansz de Boer in voorkomt gedoopt op 11-04-1728 gaat het duidelijk worden dat dezelfde Aarjen Jansz gedoopt op 11-04-1728 gebruikt werden voor twee verschillende stambomen.

Via mailuitwisseling met Mary Alers is duidelijk geworden het niet dezelfde persoon kan zijn met verschillende patroniemen. De vraag was vervolgens welke stamboom is juist? De overlijdensakte van Aarjan Jansz Snijder op 17 Oktober 1808 - Oostzaandam geeft als leeftijd 80 jaar, dat sluit aan. Zijn ouders Jan Aarjansz Snijder en Neeltje Teunisd komen voor in het trouwboek te Westzaandam en daar staan ze vermeld op 27-10-1726 waarbij aangegeven wordt wed. in de noord aan de Oostzijde. Het huwelijk van Aarjen Jansz Snijder en Guurtje Jansd Klerk trouwboek Oostzaandam 03-07-1770, daarbij wordt aangeven wed. in de Noord. (Oostzaandam) Hij is eerder gehuwd geweest met Aagje Manes Gelekneu en uit dat dat huwelijk komen ook kinderen voort die allemaal in Oostzaandam zijn gedoopt. Daar tegenover is geen enkel bewijs te vinden dat kan onderbouwen dat Arijan Jansz de Boer op 11-04-1728 in Oostzaandam is gedoopt ten koste van de stamboom van Arijan Jansz Snijder, het is dus eerder andersom. Er is niets meer te vinden in Oostzaandam dan die achternaam aanvulling gebaseerd op die bewuste doopdatum van 11-04-1728.

Daarmee kunnen we vaststellen dat Arijan Jansz de Boer niet gedoopt is in Oostzaandam, zijn vader is wel Jan Arijansz de Boer maar er is geen bewijs dat Geertje Jans ook zijn moeder is. Hij is niet in Oostzaan te vinden in het doopboek, evenmin als zijn zuster Maartje en mogelijk ook nog Aagje gehuwd Pieter Klaasz Vink 06-08-1742 Oostzaan.

Pieter Jansz de Boer heeft een familiegraf daar wordt in 1768 een Geertruij Jansd Piel begraven.

Opmerkelijk is dat Arijan Jansz tweemaal bij de doop van een kind de achternaam Colhorn gebruikt. Dat was aanleiding om de stamboom Colhorn, Kolhorn, Klorn vanuit Zaandam naar Huijsduijn, Den Helder wat uit te diepen. Niet onmogelijk, de namen komen overeen maar een aansluiting is niet gevonden.

Een andere speculatieve mogelijkheid komt uit Wormer: (Jan Arijansz) Zeun of Zoon trouwt tweemaal in Wormer, ook hier geen Maartje of Arijan als kind maar mogelijk is Jan van 1727 Arijan en dan mist alleen Maartje. Wel dan weer een Aagje en dat zou dan Aagje Jans kunnen zijn gehuwd met Klaas Pietersz Vink want zover bekend is er geen andere Aagje Jansd bekend op die exacte lokatie in die tijd.

De kinderen Pieter en Aaltje sluiten hier op aan. Het lijkt op een dood spoor maar vooralsnog laat ik het staan als verwijzing voor toekomstige onderzoekers. Voor mijn eigen onderzoek was het de moeite waard om dit erbij te betrekken, immmers, de Familie Zeun en Blokker woonden in het verleden letterlijk naast elkaar in Broek op Langedijk.

Jan Arijansz & Duijfje Garments 21-10-1710 Wormer Eefje 08-11-1711 ovl 20-04-1714 Pieter 19-01-1718 ovl 24-01-1718 Eefje 14-02-1719 ovl 17-04-1719 Aagje 11-02-1721 Jan Arijansz &Guurtje Jansd 02-05-1723 Wormer Jan 21-02-1724 ovl 10-05-1724 Jan 24-05-1727 Aafje 18-09-1729

Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Maria Klaasd Goet

 Mysterieuze foto's


Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2020.

Gegevens onderhouden door Pieter.